Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časová působnost zákonů upravujících správní delikty

JUDr. Helena PRÁŠKOVÁ, CSc. 

Shrnutí: 
Článek se zabývá aktuální problematikou časové působnosti zákonů upravujících správní delikty. Řeší otázku, kterého zákona se použije pro postih protiprávního jednání, jestliže v době od jeho spáchání do rozhodnutí o něm došlo ke zrušení, resp. změně (nebo dokonce k několika změnám) zákona účinného v době činu. Zabývá se pojmem „zákon účinný v době spáchání činu“, a s tím souvisejícími problémy, dále zásadou retroaktivity in bonam partem a posouzením příznivější úpravy pro pachatele, a konečně i pravidly pro ukládání druhu trestu a pro ukládání ochranných opatření.
 
 
Effet temporel des lois déterminant des infractions administratives
 
Résumé
L´article porte sur la problématique actuelle de l´effet temporel des lois déterminant des infractions administratives. Il traite la question comment choisir la loi applicable pour sanctionner l´acte délictueux dans la situation où, dans la période à partir de sa perpétration jusqu´à sa résolution, ont eu lieu une abrogation ou une modification (voire plusieurs modifications) de la loi en vigueur au moment de l´acte. Il s´occupe de la notion de „loi en vigueur au moment de la perpétration de l´acte“ et des problèmes y afférents, puis du principe de rétroactivité in bonam partem ainsi que de la réglementation plus favorable pour l´auteur de l´acte et enfin des règles régissant l´application des peines et des mesures de sauvegarde.

vytisknout  e-mailem