Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

BREXIT

Brexit information • Informace MV k brexitu 

English English

Aktuality a důležitá upozornění

  • V rámci jednání o budoucím partnerství Evropské unie se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska po brexitu byla dne 30. prosince 2020 podepsána mimo jiné dohoda o obchodu a spolupráci mezi těmito stranami. Tato dohoda je předběžně prováděna od 1. ledna 2021 a navázala bezprostředně na konec přechodného období dle výstupové dohody, které skončilo 31. prosince 2020. Dohoda mimo jiné upravuje policejní spolupráci a justiční spolupráci v trestních věcech.

    Pokud jde o ochranu osobních údajů, dohoda obsahuje přechodné ustanovení, které až na šest dalších měsíců umožňuje předávání osobních údajů z Evropské unie do Spojeného království, pokud nedojde k podstatné změně platných britských předpisů nebo Evropská komise nepřijme rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů ve Spojeném království. Po tuto dobu se přenosy osobních údajů do Spojeného království nepovažují za přenosy do třetích zemí a nevztahují se tedy na ně příslušná omezení plynoucí zejména z nařízení 2016/679/EU (GDPR). Situace pro správce a zpracovatele osobních údajů se tedy momentálně nemění.   

    Je třeba upozornit, že dohoda nijak neupravuje otázky režimu občanů Spojeného království a členských států Evropské unie, kteří pobývali na území druhé strany před 1. lednem 2021. V tomto případě odkazujeme na úpravu ve výstupové dohodě a informace již v minulosti uvedené v této sekci (BREXIT).  

  • Přechodného období končí 31. prosince 2020. Ministerstvo vnitra proto vyzývá všechny občany Spojeného království a jejich rodinné příslušníky, kteří chtějí využívat výhod vyplývajících z výstupové dohody, aby neprodleně požádali o vydání potvrzení o přechodném pobytu nebo v případě, že v ČR již žijí déle než 5 let, o povolení k trvalému pobytu

    Ministerstvo vnitra si zároveň doporučuje upozornit na nový režim od 1. 1. 2021 a související aspekty, včetně omezené mobility způsobené COVID-19 (více zde).

BrexitMap-CZ_-_20201113.jpg

  

vytisknout  e-mailem