Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Analýza řízení veřejné správy ve vybraných zemích EU a světa

V návaznosti na opatření 2.1.1 koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, (schválená dne 25 května 2021 usnesením vlády č. 562), se Ministerstvo vnitra zabývá rovněž analýzou řízení veřejné správy v zahraničí. Tato analýza bude sloužit jako jeden z podkladů, (inspiračních vzorů), pro budoucí změny kompetenčního uspořádání veřejné správy v ČR, kterou zmíněná koncepce ve svém opatření 2.1.3 přepokládá.

Ve sledovaných zemích, kterými byly (v abecedním pořádku) BULHARSKO, DÁNSKO, ESTONSKO, FINSKO, FRANCIE, JIŽNÍ KOREA, MAĎARSKO, NORSKO, NOVÝ ZÉLAND, POLSKO, RAKOUSKO, SLOVENSKO, SLOVINSKO A TAIWAN, jsme se pokusili odpovědět na základní otázku, jakým způsobem jsou upraveny kompetence jednotlivých ministerstev, resp. vzájemné vztahy mezi jednotlivými rezorty. V detailu nás zajímala především právní forma úpravy kompetencí ministerstev (na základě zákona, prováděcích právních předpisů, či organizačních norem), kolika právními předpisy jsou upraveny (jedním jako v ČR či více) a zejména, co právní úprava ve vybraných zemích obsahuje oproti stávajícímu kompetenčnímu zákonu navíc.

Z analýzy především vyplynulo, že není bezpodmínečně nutné zachovávat i v budoucnu tentýž charakter národního kompetenčního zákona, který jen stručně v obecné rovině upravuje působnost ústředních orgánů státní správ. Tím se jeho smysl nemusí vyčerpávat. Naopak, po vzoru různých zahraničních úprav by se i kompetenční zákon v ČR mohl teoreticky v budoucnosti věnovat příkladně řešení sporných otázek mezi jednotlivými rezorty, resp. ministry, jejich vzájemné spolupráci při řešení průřezových otázek.

Vedle shrnujícího materiálu v podobě jednotné tabulky jsou k většině zemí připojeny rovněž přílohy, které tvoří překlady vybraných pasáží nejdůležitějších právních norem, které by mohly být pro čtenáře v ČR přínosné.

V případě jakýchkoliv dotazů k jednotlivým textům kontaktuje prosím Mgr. Davida Chvátala, tel. 974 887 502, email: david.chvatal@mvcr.cz.
 

Ke stažení:

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 1. února 2021

  

vytisknout  e-mailem