Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Neudělení státního občanství kvůli ohrožení bezpečnosti státu: měl by žadatel znát důvody?

Mgr. Miroslav Kaštyl 

Shrnutí:

Cílem příspěvku je analyzovat ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky. Podle tohoto ustanovení rozhodnutí o nevyhovění žádosti o udělení státního občanství neobsahuje standardní odůvodnění, ale s ohledem na ochranu utajovaných informací pouze konstatuje, že žádost byla zamítnuta z důvodu ohrožení bezpečnosti státu. Žadatel a jeho zástupce navíc nemají přístup k této utajované informaci, jelikož tato není součástí spisu. Článek se zabývá bývalou a aktuální úpravou a porovnává tuto s úpravou bezpečnostního řízení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. V článku argumentuji, že úprava bezpečnostního řízení poskytuje příhodnější přístup, pokud jde o ochranu utajovaných informací a práva žadatele. To podporuje i judikatura Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu uvedená v článku. Z tohoto důvodu nabízí lepší možnost, jak vyvážit jednotlivé zájmy.

Refusal of Citizenship due to State Security: Should Applicants Know
the Reasons? –
summary:

The aim of this article is to analyze the rule contained in § 22 (3) of the to grant citizenship does not include a standard reasoning but due to protection  of classified information it only states that an application was denied because  of a threat to state security. This classified information is not part of a file and the applicant and his representative do not have access to information. The article provides an overview and reasoning behind the rule. It compares the rule with a security clearance procedure according to the Act No. 412/2005 Coll., on the Protection of Classified Information. The paper argues that the security clearance procedure provides more suitable approach related to the protection of classified information and rights of the applicant. This is supported by the case-law of the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court cited in the article. It offers a better method for balancing individual interests.

vytisknout  e-mailem