Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z JUDIKATURY SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE

Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.  

Prostor svobody, bezpečnosti a práva - navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí – uložení trestu z důvodu neoprávněného vstupu na státní území nebo pobytu na něm
Rozsudek ve věci C‑329/11
Alexandre Achughbabian v. Préfet du Val-de-Marne - předběžná otázka, kterou vznesl Cour d’appel de Paris (Francie)
Rozsudek velkého senátu Soudního dvora EU z 6. prosince 2011
 
Policejní a soudní spolupráce - uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut - povaha a rozsah přezkumu prováděného soudem vykonávajícího členského státu
Rozsudek ve věci C‑60/12
Marián Baláž - předběžná otázka, kterou vznesl Vrchní soud v Praze (Česká republika)
Rozsudek velkého senátu Soudního dvora EU z 14. listopadu 2013
 
Volný pohyb osobních údajů - nezávislý orgán dozoru - vnitrostátní právní úprava, která předčasně ukončuje mandát orgánu dozoru - zřízení úřadu pro ochranu osobních údajů a jmenování jiné osoby, než komisaře pro ochranu údajů, do funkce předsedy uvedeného orgánu
Rozsudek ve věci C‑288/12
Komise v. Maďarsko - žaloba pro nesplnění povinnosti členského státu
Rozsudek velkého senátu Soudního dvora EU z 8. dubna 2014
 
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) - podmínky svěření pravomocí agenturám EU - intervenční pravomoci za výjimečných okolností - judikatura Meroni a Romano - ustanovení Lisabonské smlouvy o soudním přezkumu aktů agentur vyvolávajících právně závazné účinky
 
Rozsudek ve věci C‑270/12
Spojené království Velké Británie a Severního Irska v. Evropský parlament a Rada Evropské unie - žaloba na neplatnost zrušení článku 28 nařízení 236/2012
Rozsudek velkého senátu Soudního dvora EU z 22. ledna 2014
 

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

vytisknout  e-mailem