Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Z JUDIKATURY SOUDNÍHO DVORA EVROPSKÉ UNIE

Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.  

Přístup k dokumentům orgánů EU - výjimky vztahující se k ochraně cílů vyšetřování, obchodních zájmů, právního poradenství a rozhodovacího procesu - zájem na zpřístupnění dokumentů po skončení řízení
Rozsudek ve věci C‑477/10 P
Komise v. Agrofert Holding a. s.- kasační opravný prostředek na zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ve věci T‑111/07, Agrofert Holding v. Komise ECR 2010, II-00128
Rozsudek třetího senátu Soudního dvora EU z 28. června 2012
 
Přístup k dokumentům orgánů EU – právní poradenství – převažující veřejný zájem - k možnosti částečného odepření přístupu
Rozsudek ve spojených věcech C‑39/05 P a C‑52/05 P
Švédské království a Maurizio Turco v. Rada EU - kasační opravný prostředek na zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ve věci T‑84/03, Turco v. Rada, ECR 2004, II‑4061
Rozsudek velkého senátu Soudního dvora EU z 1. července 2008
 
Zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení s informacemi poskytnutými Komisi – fumus boni juris – zvážení protikladných zájmů v řízení o předběžném opatření
Usnesení ve věci T‑345/12 R
Akzo Nobel NV a spol. v. Komise - návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Komise C(2012) 3533 final ze dne 24. května 2012
Usnesení předsedy Tribunálu z 16. listopadu2012
 
Přístup k dokumentům orgánů EU – výjimka týkající se ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce – výjimka týkající se ochrany rozhodovacího procesu – zásada dobré správy – povinnost uvést odůvodnění
Rozsudek ve věci T‑300/10
Internationaler Hilfsfonds eV v. Komise – žaloba na zrušení rozhodnutí Komise ze dne
29. dubna 2010, kterým se žalobkyni odepírá úplný přístup ke spisu týkajícímu se smlouvy
o spolufinancování programu lékařské pomoci v Kazachstánu
Rozsudek čtvrtého senátu Tribunálu EU z 22. května 2012
 
Přístup k dokumentům orgánů EU - námitky členského státu, z něhož dokumenty pocházejí, proti zpřístupnění těchto dokumentů - rozsah přezkumu důvodů uplatňovaných v rámci námitek
Rozsudek ve věci C‑135/11 P
IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH v. Komise - kasační opravný prostředek na zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ve věci T‑362/08, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH v. Komise, ECR 2011, II-00011
Rozsudek třetího senátu Soudního dvora EU z 21. června 2012
 
Prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
 

 

vytisknout  e-mailem