Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyvracíme hoaxy, které se šíří mezi lidmi prchajícími z Ukrajiny

Hoaxy a polopravdy se nešíří jen o tom, co lidé prchající z ruskou agresí zasažené Ukrajiny dělají v České republice. Mnoho hoaxů se šíří i mezi těmito lidmi samotnými. Přinášíme proto text, ve kterém uvádíme na pravou míru některé z nich. 

Ми спростовуємо містифікації, які поширюються серед людей, що приїздять з України. 

Містифікації та напівправда стосуються не лише того, що роблять у Чехії біженці, які тікають від російської навали з України. Серед самих біженців також поширювалося багато містифікацій. Тому ми наводимо текст, у якому подаємо деякі з них у належному вигляді.

---

Hoax č. 1: Nenechám se zaregistrovat v asistenčním centru, protože když to udělám, vezmou mi pas a donutí mě pracovat v továrně na místě, ze kterého mi už nedovolí odjet

Jak je to doopravdy: Cizinec má povinnost se do tří dnů od příjezdu registrovat u cizinecké policie, ale pas mu odebrán není. Pokud občan Ukrajiny prchá před válkou a rozhodne se v ČR požádat o dočasnou ochranu (toto je dobrovolné), získá v případě jejího udělení volný přístup na trh práce. Pracovní místo může přijmout či opustit za stejných podmínek jako občané ČR - žádné pracovní místo není nikomu vnuceno. Více zde.

Міф № 1: Я не буду реєструватися в центрі допомоги, тому що коли я це зроблю, вони відберуть мій паспорт і змусять працювати на заводі, в місці, де мені не дозволятимуть виходити.

Як відбувається насправді: іноземець зобов’язаний зареєструватися в поліції з прав іноземців протягом трьох днів після прибуття, але його паспорт не вилучають. Якщо український громадянин тікає від війни і вирішить подати заяву на статус тимчасового захисту в Чехії (це добровільно), він отримає вільний доступ до ринку праці, якщо цей статус буде надано. Він може прийняти або залишити роботу на тих самих умовах, що й громадяни Чехії – жодне робоче місце не буде нав’язане примусово. Більше інформації тут.

---

Hoax č. 2: Když zaregistruji svého mladšího sourozence, rozdělí nás, nezletilé dítě mi vezmou a dají do dětského domova, protože nejsem jeho rodič.

Jak je to doopravdy: Cílem registrace nezletilého dítěte je zajištění potřebné podpory či pomoci ze strany příslušných státních orgánů. Důsledkem registrace rozhodně není automatické umístění dítěte do dětského domova nebo jiného druhu péče. Více zde.

Міф № 2: Коли я реєструватиму свого молодшого брата або сестру, нас розлучать, заберуть неповнолітню дитину і віддадуть в дитячий будинок, бо я не його батько/мати.

Як відбувається насправді: Метою реєстрації неповнолітнього є надання необхідної підтримки чи допомоги з боку відповідних державних органів. Наслідком реєстрації точно не є автоматичне влаштування дитини в дитячий будинок чи інший вид піклування. Більше інформації тут.

---

Hoax č. 3: Nebudu vstupovat do registru žadatelů o práci na Úřadu práce, protože když to udělám, přinutí mě pracovat v továrně.

Jak je to doopravdy: Registrace na Úřadu práce je dobrovolná a má pomoci dotyčnému nalézt vhodné zaměstnání, pokud v tom neuspěje sám, neboť držitel dočasné ochrany si může práci hledat i sám, bez využití služeb Úřadu práce. Více zde.

Міф № 3: Я не буду реєструватися як претендент на роботу в центр зайнятості (на уряді праці), тому що мене змусять працювати на заводі.

Як відбувається насправді: реєстрація в центрі зайнятості (на уряді праці) є добровільною і має на меті допомогти зацікавленій особі знайти підходящу  роботу, якщо людині це не вдалося зробити самостійно, оскільки власник тимчасового захисту може шукати роботу і сам, не користуючись послугами центру зайнятості (уряду праці). Більше інформації тут.

---

Hoax č. 4: Nebudu vstupovat do registru žadatelů o práci na Úřadu práce, protože když to udělám a práci, kterou mi budou nutit, odmítnu, přijdu o podporu 5000,- Kč na měsíc.

Jak je to doopravdy: Výplata humanitární dávky je nezávislá na tom, zda se cizinec stane evidovaným zájemcem nebo uchazečem o zaměstnání. Více zde.

Міф № 4: Я не входитиму до реєстру претендентів на роботу в центр зайнятості, тому що  зробивши це і відмовившись від роботи, до якої мене примушуватимуть, я втрачу підтримку в розмірі 5000 крон на місяць.

Як відбувається насправді: виплата гуманітарної допомоги не залежить від того стане іноземець зареєстрованим кандидатом, чи буде самостійним шукачем роботи. Більше інформації тут.

---

Hoax č. 5: Když se jednou zaregistruji v asistenčním centru a uvedu adresu pobytu, nesmím se přestěhovat do jiné části Česka, jinak přijdu o vízum.

Jak je to doopravdy: Držitel dočasné ochrany se může v rámci území ČR stěhovat bez omezení (pokud si sežene ubytování). Pouze musí změnu adresy pobytu nahlásit (poštou na příslušném formuláři či osobně). Více zde.

Міф № 5: Після того, як я зареєструюсь у центрі допомоги та вкажу свою адресу, я не зможу переїхати в іншу частину Чехії, інакше втрачу візу.

Як відбувається насправді: Власник тимчасового захисту може пересуватися територією Чеської Республіки без обмежень (за умови наявності житла). Їм залишається лише повідомити про зміну адреси проживання (поштою на відповідному формулярі, або особисто). Більше інформації тут.

---

Hoax č. 6: Když vyjedu z ČR do jine evropské země, byť jen na den, přijdu o vízum.

Jak je to doopravdy: Pokud je občanovi Ukrajiny udělena dočasná ochrana (vízum za účelem dočasné ochrany) může vycestovat do jiného členského státu EU až na 90 dnů v období každých 180 dnů. V tomto případě platnost víza za účelem dočasné ochrany nezaniká. Více zde.

Міф № 6: Коли я виїжджаю з Чехії в іншу європейську країну, нехай навіть на один день, я втрачаю візу.

Як відбувається насправді: якщо громадянину України надано тимчасовий захист (віза тимчасового захисту), він чи вона може подорожувати в іншу державу-член ЄС на термін до 90 днів кожні 180 днів. У цьому випадку термін дії візи для тимчасового захисту не закінчується. Більше інформації тут.

---

Hoax č. 7: Jako Ukrajinec si z finančních i administrativních důvodů nemám šanci v ČR založit živnost, nezbývá mi než pracovat na černo.

Jak je to doopravdy: Pokud je občanovi Ukrajiny udělena dočasná ochrana má stejnou možnost si zřídit živnost, jako občan ČR. Více zde.

Міф №7: Я, як українець, не маю шансів відкрити бізнес у Чехії з фінансових та адміністративних причин, мені залишається тільки працювати нелегально.

Як відбувається насправді: якщо громадянину України надано тимчасовий захист, він має таку ж можливість заснувати приватне підприємство, як і громадянин Чехії. Більше інформації тут.

---

Hoax č. 8: Pokud dostanu uprchlické vízum, nebudu se moci vrátit na Ukrajinu.

Jak je to doopravdy: Držitelé dočasné ochrany se na Ukrajinu mohou vrátit. Více zde.

Міф №8: Якщо я отримаю візу біженця, я не зможу повернутись в Україну.

Як відбувається насправді: власники статусу тимчасового захисту можуть повернутися в Україну. Більше інформації тут.

---

Hoax č. 9: Podpora 5000 měsíčně je ve skutečnosti státní půjčka.

Jak je to doopravdy: Není to půjčka, je to nevratná humanitární dávka. Více zde.

Міф №9: Підтримка 5000 на місяць фактично є державною позикою.

Як відбувається насправді: це не позика, це безповоротна гуманітарна допомога. Більше інформації тут.

---

Hoax č. 10: Na registraci v asistenčním centru je potřeba mezinárodní pas (nestačí ukrajinsky) a pokud jej nemam, vůbec tam nemá smysl chodit.

Jak je to doopravdy: K registraci je možné se dostavit i s vnitřním ukrajinským pasem, pokud dotyčný nemá zahraniční cestovní pas. Více zde.

Міф №10: Для реєстрації в асистент-центрі обов’язково потрібен закордонний паспорт (українського недостатньо) і якщо його немає, то їхати туди взагалі немає сенсу.

Як відбувається насправді: пред'явити внутрішній український паспорт для реєстрації можна, якщо у відповідної особи немає закордонного паспорта. Більше інформації тут.

---

Hoax č. 11: Nepůjdu k lékaři, protože léky jsou drahé a neměl bych na ne dost peněz.

Jak je to doopravdy: Pokud je Ukrajinci udělena dočasná ochrana, má možnost získat zdravotní péči stejně jako čeští občané. V každé lékové skupině je vždy minimálně jeden lék bez doplatku. Více zde.

Міф № 11: Я не піду до лікаря, тому що ліки дорогі, а у мене на них не вистачає грошей.

Як відбувається насправді: якщо українцям надано тимчасовий захист, вони мають можливість отримувати медичну допомогу так само, як і громадяни Чехії. У кожній групі ліків завжди є принаймні один препарат без додаткової плати. Більше інформації тут.

---

Hoax č. 12: Až skončí válka, tak se musím do 3 dnu vrátit.

Jak je to doopravdy: Dočasná ochrana je nyní udělována do 31. 3. 2023, dočasnou ochranu po tomto datu bude řešit zvláštní zákon a její prodloužení bude záviset na rozhodnutí EU. Více zde.

Міф № 12: Коли війна закінчиться, я маю повернутися протягом 3 днів.

Як відбувається насправді: тимчасовий захист тепер надається до 31 березня 2023 року, тимчасовий захист після цієї дати буде вирішуватися спеціальним законом, і його продовження буде залежати від рішення ЄС. Більше інформації тут.

---

Hoax č. 13: Když si do 3 měsíců neseženu práci, tak mi anulují vízum.

Jak je to doopravdy: Dočasná ochrana není vázána na povinnost zaměstnání. Více zde.

Міф № 13: Якщо я не влаштуюсь на роботу протягом 3 місяців, мою візу анулюють.

Як відбувається насправді: тимчасовий захист не пов’язаний із трудовими зобов’язаннями. Більше інформації тут.

---

Hoax č. 14Bez úplatku nezískám pořadí pro registraci a přístup k službám, které potřebuji.

Jak je to doopravdy: Registrace je bezplatná a kapacity registračních míst jsou dostatečné. Zajistit někomu přednostní pořadí pro registraci není možné. Na nejvíce vytíženém registračním místě v Praze byla od 2. května spuštěna možnost objednání na specifické úkony přes Klientské centrum odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra telefonní číslo 974 801 802.

Міф № 14: Без хабара я не отримаю наказ про реєстрацію та доступ до потрібних послуг

Як відбувається насправді: реєстрація безкоштовна, а можливостей для реєстрації достатньо. Неможливо надати комусь пріоритетний порядок реєстрації. На найбільш завантаженому пункті реєстрації в Празі, другого травня запрацювала функція замовлення конкретних дій через Центр клієнтів Департаменту притулку(азіл) та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ № 974 801 802.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR