Terorismus  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
 

Hlavní menu

 

 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů

Vyhlášení Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019.

Mgr. David Chovanec
ředitel odboru bezpečnostní politiky


V souladu s vládou schválenou „Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017 - 2020“ (usnesení vlády č. 527/2017) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019.

Prioritou Programu odboru bezpečnostní politiky (dále jen ,,OBP“) 2019 je zvýšení odolnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům.

Oblasti dotační podpory se zaměřují na:

  1. vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;
  2. tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur;
  3. vzdělávací akce;
  4. výcvikové akce;
  5. cvičení;
  6. nákup neinvestičních hmotných prostředků;
  7. financování bezpečnostního a administrativního pracovníka.

Žadatelé o dotaci Programu OBP 2019 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Příjemcem dotace z Programu OBP 2019 může být pouze kraj a hl. m. Praha, která má postavení kraje. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Realizátorem projektu je konečný příjemce dotace (kraj či hl. m. Praha v postavení kraje) nebo obec, které na základě krajského dotačního řízení byla dotace následně přerozdělena.

Žádosti budou zasílané prostřednictvím datové schránky Dotační program na měkké cíle – Odbor bezpečnostní politiky (Ministerstvo vnitra) – ID f6wh3w8. Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel.

Termín pro podání žádostí je do 14. 2. 2019. K žádostem podaným po termínu nebude přihlíženo.

V případě dalších konzultací lze zaslat dotaz na emailovou adresu cthh@mvcr.cz.


Související dokumenty:


 

Mgr. David Chovanec
ředitel odboru

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů