Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konspirační rámování ruské agrese vůči Ukrajině na české kvazi-mediální scéně

Téma ruské agrese vůči Ukrajině je s určitými dílčími výkyvy jedním z klíčových témat české-kvazi mediální scény již od začátku ruské invaze. 

Rámování tématu nebo dominantní podtémata se postupně proměňují, jak jsme již veřejně informovali například zde nebo zde.  

Po několika měsících trvání konfliktu se jedním ze způsobu psaní o válce na Ukrajině stalo její rámování do širších konspiračních teorií. Na české kvazi-mediální scéně je obecně tento typ rámování typický například pro web Protiproud nebo Aeronet. Konspiračním teoriím nebo spíše vysvětlením se nicméně nevyhýbají ani další kvazi-mediální weby nebo projekty.

Konkrétně se jedná o rodinu konspiračních teorií o Novém světovém řádu. Jejich jádrovým narativem je myšlenková konstrukce, že existuje úzká globální elita, která má za cíl ovládnout nebo již ovládá světové dění. Globální elity jsou pak definované velmi volně, typicky se nicméně jedná o instituce jako je například Světové ekonomické fórum, Světová banka nebo EU. Mezi globální elity, jejichž cílem je ovládat lidstvo, ale patří i někteří významní jednotlivci, jako je například George Soros, Bill Gates nebo rodina Rockefellerů. Někdy je v tomto kontextu používané i obecnější označení „globalisté“. Kvazi-mediální projekty vedle slovního spojení o Novém světovém řádu využívají i jeho dvě podkategorie s obdobnými charakteristikami – Total Control a Velký reset.

RUSKÁ AGRESE VŮČI UKRAJINĚ JAKO SOUČÁST TEORIÍ O NOVÉM SVĚTOVÉM ŘÁDU 
V případě ruské agrese vůči Ukrajině má prosazování teorií Nového světového řádu podobu zejména rámování války jako zástupného konfliktu mezi USA a Ruskou federací.

PP-ramovani.JPG

Zdroj: protiproud.info.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je v tomto narativu vykreslován jako loutka globálních elit, které mají za cíl různým způsobem ovládnout chování světové populace. Aktuálně se jedná o zelenou agendu nebo digitalizaci. Vedle USA pak v pozadí tohoto projektu stojí i EU, jejíž představitelé mají „vodit“ právě Zelenského.

TOTAL CONTROL V KONTEXTU AGRESE VŮČI UKRAJINĚ
Do podkategorie teorií o Novém světovém řádu lze zařadit i tzv. Total Control. Jedná se o konspirační teorii, která získala větší rozšíření v souvislosti s pandemií COVID-19 a je zaměřená spíše na konkrétní techniky údajného ovládání lidstva, například prostřednictvím 5G, čipů, počítačových nebo mobilních aplikací apod. Konspirace o totální kontrole se objevují zejména v kontextu širších dopadů ruské agrese vůči Ukrajině, tj. energetické krize, vysoké inflace apod. Příkladem je článek na Aeronetu, který se věnuje hospodaření s energiemi a jejich kontrole ze strany státu.

Aeronet je v tomto kontextu silným proponentem této teorie mimo jiné i proto, že jeho hlavní autor, vystupující pod přezdívkou Vedoucí kolotoče, vydal knihu, která se tímto fenoménem zabývá.


COVID-19, UKRAJINA A VELKÝ RESET
Velký reset lze rovněž zařadit do rodiny konspirací o Novém světovém řádu, nicméně podobně jako Total Control se toto označení objevuje na kvazi-mediální scéně i jako zvláštní kategorie. Konspirace o Velkém resetu se objevila v souvislosti s plánem Světového ekonomického fóra na restart světové ekonomiky po pandemii COVID-19, který se objevil v červnu roku 2020. Vzápětí byl nicméně tento plán převzat právě konspirátory a označen za plán globalistů k zavedení „zdravotní totality“.  Jak už bylo řečeno, Světové ekonomické fórum a další instituce patří k „obvyklým podezřelým“ ohledně konspirací o ovládnutí světového dění globálními elitami.

V kontextu bojů na Ukrajině je pak Velký reset dáván do jedné linie právě s pandemií koronaviru COVID-19, a to jako další pokus o totéž – tedy o údajnou likvidaci západní ekonomiky a ožebračení obyčejných lidí, z čehož mají profitovat banky, elity a další. Mělo by dojít k masové privatizaci a závislosti lidí právě na těchto elitách.

Na první pohled se může zdát, že podobná spojení jsou poněkud násilná, nicméně je třeba mít na paměti, že dlouhodobým cílem podobného manipulativního rámování je zvyšování nedůvěry v politické elity, některé mezinárodní či nadnárodní organizace nebo konkrétní politické směry. V tomto ohledu je pak konspirativní rámování jednou z technik, jak docílit právě zvyšování nedůvěry nebo přímo odporu vůči těmto entitám.

KOMENTÁŘ
Rámování ruské agrese vůči Ukrajině jako součásti širších spiknutí elit je rizikové hned z několika důvodů. V tom nejširším pohledu se jedná o další příklad posilování představy, že státy, které nejsou vnímány jako velmoci, jsou automaticky pod velmocenským vlivem. Jsou zobrazované jako entity bez vlastních zájmů a jejich elity jsou vnímané jako loutky ve vleku tu Washingtonu, tu Bruselu nebo Berlína. Takové zobrazování se netýká jen Ukrajiny, ale i například České republiky. Vedle takového zobrazování elit je třeba poznamenat, že konspirační rámování může dehonestovat i konkrétní agendy – boj proti pandemii COVID-19, zelenou a ekologickou politiku nebo právě digitalizaci.

V širším kontextu je třeba poznamenat, že to jsou právě mezinárodní organizace nebo entity typu EU, díky kterým mají i státy menší nebo střední velikosti významný vliv v mezinárodní aréně. Ruská federace a prokremelská propaganda má naopak ve zvyku tyto organizace dehonestovat, na druhou stranu ale využívá některá mezinárodní pléna (například OSN) pro legitimizaci svých cílů.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR