Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jak kvazi-mediální scéna reflektovala invazi vojsk Ruské federace na Ukrajinu a šířila propagandu Kremlu v monitorovaném období od 24. února do 23. dubna

Válka na Ukrajině vyvolaná Ruskou federací se v monitorovaném období od 24. února do 23. dubna 2022 stala hlavním tématem námi monitorované kvazi-mediální scény (roli pro zahrnutí do monitoringu hraje originalita publikovaných textů a jejich relevance v oblasti vnitřní bezpečnosti). 

Zájem o dění na Ukrajině a v ruském pohraničí (například shromažďování ruských vojsk) byl patrný již od listopadu minulého roku. Po začátku ruské invaze začalo toto téma zcela dominovat i v kruzích, které dříve řešily mezinárodní dění jen okrajově či vůbec (například skupiny zaměřené čistě na šíření dezinformací o koronaviru).

Výskytu dezinformací i manipulativně-propagandistických a prokremelských narativů v českém kvazi-mediálním prostředí souvisejících s eskalací napětí a následnou agresí Ruské federace proti Ukrajině se CTHH detailně věnuje a veřejnost byla na jejich šíření opakovaně upozorňována (například zde, zde a zde).

Kvazi-mediální a prokremelská scéna obecně kroky Ruské federace učiněné do 23. února schvalovala, a to včetně přesunu ruských vojenských jednotek na separatisty ovládané ukrajinské území samozvané Doněcké lidové republiky (DLR) a Luhanské lidové republiky (LLR). Po zahájení ruské invaze i mimo DLR a LLR (24. února) byl na kvazi-mediální scéně patrný jistý šok a zmatení, mj. proto, že prokremelská a kvazi-mediální scéna invazi Ruské federace na Ukrajinu do té doby vylučovala či zpochybňovala a z eskalace napětí naopak obviňovala Západ. V prokremelsky laděných facebookových skupinách, ale i na některých webech, vedl šok z invaze k útlumu otevřené podpory Kremlu a vzácně pak i ke kritice invaze či jejího odsouzení.

Během několika jednotek až nižších desítek hodin se však situace částečně navrátila „do starých kolejí“ a začala se objevovat otevřená podpora ruské invaze na Ukrajinu.Část kvazi-mediální scény začala šířit narativy, které ve svých projevecha prohlášeních vypustili do informačního prostředí představitelé Kremlu. Nejdříve se jednalo například o narativy o potřebě „denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu“ a „bránit Ruskou federaci před agresí“ Ukrajiny, NATO či Západu. Později byly šířeny také dezinformace o údajném neútočení na civilní cíle ze strany ruských jednotek, vývoji biologických a jaderných zbraní na území Ukrajiny atp. Někteří aktéři kvazi-mediální scény obhajovali invazi i skrze konspirační teorie o Novém světovém řádu či s pomocí konspiračního systému QAnon. Část kvazi-mediální scény si od vyjadřování přímé podpory Ruské federaci zanechala rezervovaný přístup. Na kvazi-mediální scéně se objevovala také relativizace závažnosti událostí či jejich popírání.

Graf níže prostřednictvím procentuálního vyjádření četnosti zachycených textů ukazuje, která z periodicky monitorovaných českojazyčných kvazi-médií ve spojení se situací na Ukrajině nejvíce přejímají oficiální rétoriku Kremlu. Celkově se jedná o 987 textů spadajících do období od 24. února do 23. dubna 2022. Zdroj: CTHH.

Invaze1.JPG

Z hlediska „rétoriky Kremlu“ se v daných článcích jedná o úže definované pojetí, poplatné přítomnosti konceptů „speciální vojenská operace“, „denacifikace“ a „genocida“, kterými Ruská federace při medializaci konfliktu na Ukrajině ustáleně argumentuje. Čelní pozici pochopitelně zaujímá česká odnož ruského státního portálu Sputnik (68 % textů). Následují weby, které propagandu Kremlu buď napřímo přebírají, nebo zmiňované výrazy používají ve vlastních textech. Z hlediska početního zastoupení se jedná především o Parlamentní listy (14 % textů), Novou republiku (4 % textů), AC24 a Pravý prostor (oba po 3 %). U drtivé většiny v grafu znázorněných platforem je vzhledem k charakteru jejich dlouhodobé tvorby evidentní, že jde o přejímání těchto termínů ve významu používaném Ruskou federací, specifikem jsou Parlamentní listy a Pravý prostor, u kterých lze očekávat výraznější podíl textů, které se k aktivitám Ruské federace staví s využitím totožných termínů kriticky.

Celkově lze narativy týkající se invaze vojsk Ruské federace na Ukrajinu rozdělit do tří skupin:

 • narativy týkající se přímo války na Ukrajině,
 • narativy týkající se české podpory Ukrajiny,
 • narativy týkající se imigrace Ukrajinců do EU a ČR.

Narativy tvoří vektory informačního působení. Sdělení, z nichž se tyto narativy sestávají, přitom nemusí být nutně vždy dezinformacemi (a mnohdy ze své podstaty též nejde o tvrzení jednoznačně vyvratitelná), avšak ve výsledku skládají jednostranný a (přinejmenším) zavádějící obraz.

I. NARATIVY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍMO VÁLKY NA UKRAJINĚ

Šíření těchto narativů je součástí hybridní války Ruské federace, jejímž cílem je legitimizovat ruskou agresi, ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch Ruské federace, nebo přinejmenším v neprospěch Ukrajiny, poskytnout „alternativní“ výklad reality či alespoň zahltit konzumenta množstvím dezinformací, což v konečném důsledku vede k rezignaci zájmu veřejnosti o události a v tomto případě také ke ztrátě podpory Ukrajiny. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině se dezinformací a narativů poskytujících „alternativní“ výklad faktických událostí objevilo skutečně mnoho. Níže přinášíme některé příklady. Nejedná se o jejich celkový výčet. Mnoho z nich se vzájemně kombinuje:

 • Na Ukrajině probíhá genocida, mírové síly Ruské federace tomu mají zamezit (například zde).
 • Ukrajina je fašistická, mírové síly Ruské federace chtějí Ukrajinu denacifikovat, demilitarizovat a „vyčistit“. Nejedná se o okupaci (například zde).
 • Ruské jednotky jsou přátelské, rozdávají lidem jídlo, vodu a léky (například zde).
 • Současná situace je vinou agresivní politiky NATO, Západu a Ukrajiny (například zde).
 • Ve skutečnosti je agresorem a válečným štváčem Západ/konkrétní státy (například zde).
 • NATO/Ukrajina plánovala útok na Ruskou federaci, V. V. Putin reagoval preemptivním úderem, bránil ruský lid. Ruská federace/Putin je oběť zatlačená do kouta, která musela reagovat (například zde).
 • Válka na Ukrajině je zástupnou válkou Západu proti Ruské federaci (například zde).
 • Média neinformují objektivně, jsou zaujatá, lžou a přehánějí (například zde).
 • Situace není vůbec taková, jak prezentují média, vše je jen uměle natočené a zinscenované (například v ukrajinské Buči), umírající lidé jsou herci (například zde).
 • Situace není tak závažná, obecná relativizace (například zde).
 • Ruské jednotky postupují bez jakéhokoli odporu, ukrajinská armáda se vzdává a civilisté ruské vojáky vítají (například zde).
 • Síly Ruské federace neútočí na civilní cíle (například zde).
 • Na civilní cíle/porodnici/jadernou elektrárnu v Záporoží útočí sami Ukrajinci, aby mohli následně obviňovat Ruskou federaci (například zde).
 • Západ systematicky rekrutuje a na Ukrajinu posílá žoldáky (například zde).
 • Ukrajina (pod vedením USA) vyvíjela jaderné, biologické či chemické zbraně, Ruská federace tomu svým útokem zamezila (například zde).
 • Válku začala Ukrajina (například zde).
 • Západ/NATO/EU/WHO plánovala vytvořit Nový světový fašistický řád, Putin/Ruská federace tomu zamezil (například zde).
 • Na Ukrajině docházelo k mučení dětí, prodeji lidských orgánů, výrobě drog a další podobné narativy vycházející z konspiračního systému QAnon, Putin tomu zamezil (například zde).
 • I v ČR/EU jsou fašisti, potřebujeme také osvobodit (například zde).
 • USA taky vedly války, proč tedy kritizujeme Ruskou federaci (například zde).

II. NARATIVY TÝKAJÍCÍ SE ČESKÉ PODPORY UKRAJINY

Docházelo k manipulativním útokům na českou vládu a terčem byly zejména zbrojní dodávky na Ukrajinu i další sankce. V duchu ruské propagandy bylo prezentováno, že ČR budou tato opatření v budoucnu velmi bolet a že ČR by měla jako suverénní země vystupovat neutrálně. Cílem šíření těchto narativů je narušit podporu Ukrajině a jednotný postoj států EU.

 • Když ČR podporuje Ukrajinu, zapojuje se tím do války. Musíme být nestranní (například zde).
 • Sankce uškodí hlavně nám, Rusové vydrží vše (například zde).
 • Rusové nás osvobodili, neměli bychom je kritizovat.
 • Vláda ČR podporuje fašisty, například jim posílá zbraně (například zde).
 • Museli jsme škrtat rozpočet a šetřit, ale na zbraně se peníze našly.

III. NARATIVY TÝKAJÍCÍ SE IMIGRACE UKRAJINCŮ DO EU A ČR

V souvislosti s imigrační vlnou Ukrajinců do ČR se na kvazi-mediální scéně vyskytovalo větší množství narativů, které lze obecně rozdělit na ekonomické, bezpečnostní a další, které se snaží naroubovat tradiční protiimigrační narativy i na současnou migrační vlnu.

Narativy spadající do oblasti blahobytu/ekonomické zátěže pro ČR

 • Vláda pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny na úkor občanů ČR (například zde). V tomto narativu se často hovoří o „vysokém“ příspěvku 5 tisíc Kč pro Ukrajince a naopak nízkých příspěvcích pro Čechy (například zde).
 • České rodiny budou vystěhovávány z bytů, aby uvolnily místo Ukrajincům (například zde), což bylo prezentováno i jako údajný důvod zavedení nouzového stavu (například zde).
 • Češi budou vyhazování z práce a nahrazování Ukrajinci (například zde).
 • Uprchlíci z Ukrajiny si neváží naší pomoci (vyhazují jídlo, chtějí jen neonošené oblečení atp. více například zde).
 • Uprchlíci z Ukrajiny většinou neutíkají před válkou, ale jedná se spíše o ekonomické migranty (jdou za lepším životem, na dovolenou, například zde).
 • Uprchlíci z Ukrajiny jsou bohatí, naši pomoc rozhodně nepotřebují (například zde). Tento trend se často projevuje tím, že lidé na Facebooku sdílí fotky drahých aut s ukrajinskou registrační značkou, sdílí příspěvky, ve kterých Ukrajinci nakupují drahé jídlo, značkové oblečení, chodí do drahých restaurací atp.
 • Ukrajinci se dali na zdravotní turistiku, do ČR jdou za lepší zdravotní péčí (například zde).

Narativy spadající do oblasti vnitřní bezpečnosti

 • Ukrajinci jsou nacisti a fašisti a ti nyní proudí do ČR (například zde).
 • Policie neprovádí Ukrajincům osobní prohlídku (nekontroluje zavazadla) a lustraci osob, čehož mohou využívat zločinecké struktury k pašování peněz, zlata, drog atd. Mohou přicházet i zločinci, vrahové a osoby vyhýbající se spravedlnosti a vězni, kteří byli propuštěni (například zde).
 • Migrace z válečné oblasti bude mít posilující vliv na proliferaci zbraní, což povede k dalšímu snižování bezpečí a nárůstu organizovaného zločinu (například zde).
 • Uprchlíci z Ukrajiny přináší nemoci (například zde).
 • Uprchlíci z Ukrajiny nemusí mít očkování proti koronaviru („my“ museli, když jsme chtěli do kina, divadla, restaurace atp., například zde).

Další narativy

 • Jedná se o „migrační podvod“ - migrační vlna z Ukrajiny je cíleně využívána (elitami, „globalisty“ a EU) k pašování Afričanů a Arabů (například zde).
 • Ve skutečnosti do Evropy proudí imigranti z Nigérie, Senegalu, Pákistánu atd., kteří zneužívají vstřícnosti k imigrantům z Ukrajiny (například zde). Strašení „islamizací“ (například zde).
 • ČR ztrácí národní identitu, probíhá ukrajinizace (například zde).
 • Hordy ukrajinských cikánů a mafiánů se valí na ČR. Mezi imigranty se stále častěji objevují také tisíce ukrajinských cikánů (například zde).

Invaze2.JPG

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR