Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dezinformační narativy k Ukrajině

Stručná charakteristika dezinformačních a manipulativně-propagandistických narativů na hlavních českých kvazi-mediálních webech a vybraných facebookových stránkách 

Analyzované období: 11. – 25. ledna 2022

SHRNUTÍ:
Předmětem analýzy bylo cca 350 článků na kvazi-mediálních webech a obsah vybraných účtů na sociální síti Facebook, které nějakým způsobem reflektovaly konfrontaci Ruska a USA v souvislosti s Ukrajinou v období posledních čtrnácti dnů, kdy frekvence dlouhodobě přítomných narativů zesílila. V rámci analyzovaných webových textů obsahovalo zhruba 39% článků dezinformační či manipulativně-propagandistické narativy obecně podporující ruskou interpretaci situace či pozici a kroky RF. U několika vybraných sledovaných účtů na sociálních sítích byly tyto narativy přítomny v míře nepřesahující další obvyklá témata. Narativy lze primárně rozdělit do pěti hlavních skupin, přičemž v řadě případů články obsahují více než jeden narativ, přičemž pro jejich kvantifikaci do jednotlivých narativů je vždy brán v potaz ten v rámci daného článku převažující.

Hlavní identifikované narativy:

  • NATO/Západ je agresor/provokuje a Rusko se jen brání,
  • vláda ČR/čeští politici podporou Ukrajiny/USA zatahují zemi do války,
  • Ukrajina Rusko provokuje/připravuje útok na Donbas,
  • postoj Západu vůči situaci/Rusku není jednotný,
  • proč by Rusko na Ukrajinu útočilo, nic by tím nezískalo.

POPIS NARATIVŮ:
Jednotlivé narativy představují zobecňující shrnutí řady jemnější tezí, které jsou níže podrobněji popsány. Nejfrekventovanějším narativem je označování NATO/USA/Západu za viníka situace a Rusko jako oběť.    

I. NATO/Západ je agresor/provokuje a Rusko se jen brání (Zahrnuje i subnarativ tvrdící, že obviňování Ruska z eskalace situace je jen záminka pro rozšíření NATO, posílení jeho vojenské přítomnosti na jeho východní hranici, či na další území. V některých případech obhajoba Ruska dokonce mezi řádky připouští i jeho eskalační úlohu.)

Příklady:

II. Vláda ČR/čeští politici podporou Ukrajiny/USA zatahují zemi do války (Narativ rovněž obsahuje subnarativy tvrdící, že ČR přispívá k eskalaci, podporuje fašismus, je rusofobní, nevděčná a za svou politiku zaplatí, či zanedbává vlastní občany)

Příklady:

III. Ukrajina Rusko provokuje/připravuje útok na Donbas (Rovněž zahrnuje, žeUkrajina zbrojením eskaluje situaci)

Příklady:

IV. Postoj Západu vůči situaci/Rusku není jednotný (Poukazuje především na prohlášení na Slovensku a v Německu)

Příklady:

V. Proč by Rusko na Ukrajinu útočilo, nic by tím nezískalo  

Příklady:

KOMENTÁŘ A ZÁVĚR:
Reakce kvazi-mediálních webů a hlavních představitelů radikálně populistických politických subjektů dlouhodobě kritizují západní orientaci české zahraniční politiky a konsistentně podporují kroky Ruska a amplifikují jeho postoje, v čemž má v českém kvazi-mediálním prostoru výsadní postavení česká mutace ruského propagandistického webu Sputnik.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR