Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace o iniciaci mezinárodních aktivit v bezpečnostním výzkumu

Mezinárodní spolupráce v bezpečnostním výzkumu je prostorem významných příležitostí, který díky intenzivní podpoře v EU i jinde, stejně jako propojením s rostoucím trhem bezpečnostních technologií, roste rychle na významu. Tohoto příznivého trendu i dokumentovaného potenciálu českých výzkumných organizací i inovativních podniků je třeba využít k rozšíření spektra výzkumných aktivit, k diverzifikaci zdrojů či rozšíření možnosti uplatnění výsledků pro specializovaná pracoviště. Přístup k zahraničnímu know-how, netradičním partnerům i zadáním, který zprostředkovává aktivní mezinárodní spolupráce má velmi pozitivní vliv na rozvoj celkové kvality v rámci prostředí výzkumu a vývoje.

Přestože je hlavním gestorem mezinárodních aktivit ve výzkumu a vývoji MŠMT, existuje prostor pro provádění opatření k iniciaci, rozvoji a udržení mezinárodních aktivit v bezpečnostním výzkumu, cestou:

  1. udržitelného rozdělení rolí a odpovědností,
  2. vymezení zájmových oblastí pro takovou spolupráci,
  3. a soustavným vytvářením podmínek pro využívání mezinárodních příležitostí, které spadají mimo rámec podpory MŠMT, nebo jej mohou synergicky doplnit, zejména v oblastech zvláštního zájmu z hlediska bezpečnostního výzkumu.


Ministerstvo vnitra prostřednictvím odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání tak stimuluje internacionalizaci bezpečnostního výzkumu:

  • skrze iniciativy k budování vzájemných vztahů mezi výzkumnými komunitami bezpečnostního výzkumu v České republice i zahraničí a zajišťuje stabilní informační zázemí a ústřední kontaktní místo.
  • podporuje účast české výzkumné komunity a konečných uživatelů výsledků výzkumu v mezinárodních projektech financovaných z programů Evropské unie, včetně vyhledávání informací o relevantních zahraničních aktivitách, které jsou následně šířeny mezi aktéry systému podpory bezpečnostního výzkumu.


Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu České republiky 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030 definuje tyto věcné priority mezinárodní spolupráce:

MS koncepce.jpg

Prioritními partnery pro mezinárodní spolupráci v bezpečnostním výzkumu jsou USA, Izrael, Velká Británie, Švýcarsko a skandinávské země, v oblasti snižování rizik katastrof také Francie a Nizozemsko.

Vhodným nástrojem pro prohlubování mezinárodní spolupráce v bezpečnostním výzkumu jsou také zahraniční vědecké mise, jež jsou od roku 2018 realizovány v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jejich hlavním cílem je zapojit českou vědeckou komunitu do mezinárodních aktivit za účelem výměny kontaktů, know-how a informací, navázání dlouhodobé výzkumné a inovační činnosti, zajištění synergie v bezpečnostním výzkumu v ČR a v neposlední řadě navázání spolupráce pro podání společného mezinárodního projektu do rámcových programů EU.

Na podporu internacionalizace bezpečnostního výzkumu Ministerstvo vnitra také realizuje program Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1).

vytisknout  e-mailem