Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Horizon 2020 a aktuální výzvy

Rámcový program pro výzkum a inovace Horizon 2020 pro roky 2014-2020 Evropské komise je největším a nejvýznamnějším programem financujícím vědu, výzkum a inovace na evropské úrovni, jehož prostřednictvím jsou financovány také projekty bezpečnostního výzkumu v rámci společenské výzvy Secure Societies – Protecting Freedom and Security of Europe (SC7).

V rámci této výzvy bylo k dispozici celkem 1,695 miliardy EUR na projekty zaměřené na ochranu infrastruktury v Evropě, zvýšení odolnosti společností vůči katastrofám, boj proti kriminalitě a terorismu, zajištění vnějších hranic a zlepšení digitální bezpečnosti a ochrany údajů.

Aktivity programu jsou strukturovány do čtyř základních oblastí:

H2020.jpg

 • INFRA – Ochrana kritických infrastruktur
 • AI - Umělá inteligence
 • SEC – Bezpečnost, která obsahuje čtyři další části:
  • DRS: Odolnost vůči katastrofám, zabezpečení a ochrana společnosti včetně adaptace na klimatické změny
  • FCT: Boj proti terorismu a organizovanému zločinu
  • BES: Ochrana hranic a vnější bezpečnost
  • GM: Všeobecná témata
 • DS – Digitální bezpečnost

Network of Secure Societies National Contact Points (SEREN4), ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími organizacemi, pořádá informační dny a partnerské burzy, které slouží k informování o aktuálním tematickém zaměření výzev, a zejména k jednání o partnerství v připravovaných projektech, k prezentaci nabídek spolupráce a k vytváření mezinárodních konsorcií, jejichž vznik je podmínkou pro financování výzkumných projektů. Zpravidla při těchto akcí vznikají silná mezinárodní konsorcia, a tak lze účast na nich doporučit.

Pro rok 2020 budou v rámci SC7 jednotlivá témata k podávání projektů otevřena od 12. března 2020. Termín pro podávání je do čtvrtka 27. srpna 2020. Seznam aktuálních výzev pro podávání návrhů projektů je přístupný na portálu Evropské komise -  Funding & Tender Opportunities, který zároveň umožňuje vyhledat partnerské organizace vhodné ke spolupráci.

Bezpečnost
H2020-SU-SEC-2018-2019-2020

Umělá inteligence a bezpečnost
H2020-SU-AI-2020

Digitální bezpečnost
H2020-SU-DS-2018-2019-2020

Ochrana kritických infrastruktur
H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020
 

Na portálu Úřadu pro publikace EU jsou zveřejňovány informace o aktuálně podpořených projektech, včetně jejich anotací i složení mezinárodních konsorcií. Tento Úřad rovněž spravuje databázi CORDIS, která je zdrojem informací o výsledcích projektů financovaných prostřednictvím rámcových programů pro výzkum a inovace EU (od FP1 až po Horizon 2020). Ke každému projektu jsou k dispozici detailní informace o jeho řešitelích, financování, doby trvání a dosažených výsledcích. Součástí databáze je také mapa zobrazující síť spolupráce na projektech financovaných z  H2020 od roku 2014.

V rámci programu vznikla rovněž evropská iniciativa Community of Users (CoU) on Secure, Safe, Resilient Societies, sloužící k přenosu, šíření a výměně informací o výzkumu, vývoji a jeho výsledcích mezi celou řadou aktérů různých odvětví bezpečnosti a krizového řízení.

Propagovat své výzkumné nápady a hledat mezinárodní partnery je rovněž možné prostřednictvím databáze bezpečnostního výzkumu SeReMa (Security research Map), která podporuje vytváření sítí mezi výzkumnými organizacemi, univerzitami, veřejnými orgány, koncovými uživateli či provozovateli kritických infrastruktur.

Aktuální znění pracovního programu Secure Societies – Protecting Freedom and Security of Europe (pdf, 1,2 MB)

Další informace o této výzvě SC7 v rámci Horizon 2020 naleznete zde:

vytisknout  e-mailem