Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Reakce na události na Filozofické fakultě. Ministr vnitra představil 33 opatření, která lze už teď přijmout pro zvýšení efektivity systému

Shrnutí situace a reakce státu na bezprecedentní událost na Filozofické fakultě. To obsahuje materiál, který dnes na návrh ministra vnitra projednala Bezpečnostní rada státu. Jedná se o prvotní soubor konkrétních opatření, která lze přijmout k posílení bezpečnosti. Komplexní vyhodnocení včetně systémových úprav předloží resort vnitra vládě během letošního léta. 

 

Ministr vnitra Vít Rakušan dnes, 31. ledna 2024, seznámil členy Bezpečnostní rady státu s prvním vyhodnocením reakce na útok aktivního střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci loňského roku. Materiál vypracovaný ve spolupráci s ministerstvy školství a zdravotnictví shrnuje aktuálně dostupné informace a představuje 33 opatření, která už na základě předběžného vyhodnocení plánují jednotlivé složky začít plnit nebo už plní. Jde o opatření na straně Ministerstva vnitra, policie, hasičů a ministerstev školství a zdravotnictví směřující k dalšímu zvýšení efektivity v současnosti již fungujícího systému.

„U ochrany měkkých cílů rozhodně nezačínáme od nuly. Policie se na útok aktivního střelce dlouhodobě připravuje. Máme prvosledové hlídky a velmi dobře fungující integrovaný záchranný systém, i preventivní opatření v koncepci ochrany měkkých cílů. Stále je ale co zlepšovat. Proto přicházíme s dalšími opatřeními na podporu policie a změnami týkajícími se zbraňové legislativy nebo ochrany veřejných míst,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Na komplexním vyhodnocení se bude podílet široká škála partnerů včetně akademické obce.

Opatření státu
První připravovaná opatření, která dnes ministr vnitra představil na Bezpečnostní radě státu, představují reakci bez nutnosti zásadních koncepčních změn. Významnou část z nich lze realizovat v průběhu letošního či příštího roku. Vybraná opatření:

Policie

 • Dovybavení vybraných jednotek mimo jiné o výzbroj a balistickou ochranu a rozvoj výcviku prvosledových hlídek, zásahových a speciálních jednotek.
 • Aktivity na podporu měkkých cílů včetně vzdělávacích seminářů.
 • Zlepšení analytické a vyhledávací schopnosti v informačních systémech využívaných policií. Např. rozvíjením Centrálního registru zbraní.
   

Hasiči

 • Revize vybraných měkkých cílů se zpracovanou potřebnou digitální dokumentací, kterou bude reálné poskytnout pro zásah policie.
 • Zavedení systému cellbroadcast pro varování a informování obyvatelstva.
 • Aktualizace stávajících pravidel a cvičení pro obsluhu Center tísňové komunikace na lince 112 na základě zkušeností z mimořádné události.
   

Ministerstvo vnitra

 • Přijetí nové zbraňové legislativy, přebudování Centrálního registru zbraní, příprava důslednějších a efektivnějších psychologických vyšetření držitelů zbrojních průkazů.
 • Příprava expertních školení a seminářů k ochraně měkkých cílů pro krajské policejní specialisty a semináře pro vysoké školy.
 • Zlepšení výměny informací se zdravotnickým sektorem díky novele zákona o elektronizaci zdravotnictví, která už byla předložena do mezirezortního připomínkového řízení.
   

Ministerstvo vnitra, zdravotnictví a zmocněnkyně pro lidská práva

 • Komunikační kampaň v online prostoru cílená na širokou veřejnost s tématem duševního zdraví.
   

Ministerstvo školství

 • Vytvoření standardů bezpečnosti pro vysoké školy a zvýšení bezpečnostních standardů a aktualizace bezpečnostních metodik v oblasti regionálního školství.

Adam Rözler
odbor komunikace Ministerstva vnitra
31. 1. 2024

vytisknout  e-mailem