Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra dokončilo nový zákon upravující pobyt cizinců na území ČR

Digitalizace pobytové agendy, nový systém registrace občanů EU či posílení role tzv. garanta. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon upravující vstup a pobyt cizinců na našem území, který digitalizací pobytové agendy zrychlí pobytové řízení a zpřehlední právní úpravu pobytu cizinců. Návrh zákona prošel meziresortním připomínkovým řízením a nyní bude předložen vládě. 

 

Ministerstvo vnitra nově přepracovalo stávající zákon upravující vstup a pobyt cizinců na území České republiky. Současný zákon je již zastaralý a v důsledku častých novelizací i nepřehledný. Nový zákon přitom vychází ze současného zákona a nedochází v něm k podstatným změnám podmínek pro udělení pobytového oprávnění. Hlavní změnou, kterou přinese, je digitalizace pobytové agendy. Paralelně s přípravou nového zákona se buduje nový informační systém, v jehož rámci bude cizinci vytvořena elektronická identita a cizinecký účet. „Digitalizací zrychlíme pobytové řízení a snížíme administrativní zátěž. Celý proces bude jednodušší a rychlejší. Cizinci budou moci z domova online komunikovat s úřady a naopak. To uleví nejen našim pracovištím, která mají na starosti pobytové řízení, ale i samotným cizincům,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan a doplnil, že nový zákon rozhodně nerozvolňuje pravidla v oblasti pobytové agendy, ale především zpřehledňuje právní úpravu pobytu cizinců.

Návrh zákona dále zavede změnu v registraci občanů EU, kteří chtějí v České republice pobývat déle než 90 dnů. Bude také zdůrazněna role tzv. garanta – osoby nebo subjektu (vzdělávací, vědecká či kulturní instituce, zaměstnavatel, sportovní klub apod.), který garantuje cizinci účel pobytu na našem území. V zákoně budou jasně definována práva a povinnosti garanta, což posílí odpovědnost těchto subjektů v pobytovém řízení.

Účinnost nového zákona je navržena na 1. leden 2026, přičemž k tomuto dni by měl být spuštěn i nový informační systém. Registrace občanů Evropské unie bude v roce 2026 nadále dobrovolná, povinnou se stane až od roku 2027. Nový zákon prošel meziresortním připomínkovým řízením a nyní bude předložen vládě.


Adam Rözler
odbor komunikace Ministerstva vnitra
23. 1. 2024
 

vytisknout  e-mailem