Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka úvodního školení v oblasti etiky státních zaměstnanců a prezentace ke stažení

Dne 1. ledna tohoto roku nabyl účinnosti nový služební předpis nejvyššího státního tajemníka o pravidlech etiky státních zaměstnanců. Nový etický kodex představuje nové pojetí etiky státních zaměstnanců, proto jsme pro zájemce zajistili úvodní školení do problematiky etiky a specificky etiky státní služby. 

Školení lektorsky zajišťuje Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D., z oddělení aplikované filosofie a etiky ve Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky. Časová dotace školení je zhruba 2 hodiny a účastníci mají během této doby možnost vyslechnout povídání o etických normách obecně, poté o tom, jak se liší normy etické a normy právní a jaké následky má jejich porušení. V tomto smyslu školení cílí právě na oblast etických pravidel státních zaměstnanců a na to, jaké důsledky pro stát a pro veřejnost má porušování právě těchto pravidel. Dále se školení věnuje smyslu kodifikace etických pravidel a zmiňuje se tzv. aspirační přístup, z nějž vychází i nový služební předpis. V druhé části přednášky je pozornost zaměřena na samotný služební předpis o pravidlech etiky státních zaměstnanců, na jeho východiska, obsah a na možný způsob jeho interpretace a aplikace.

Během 1. pololetí roku 2024 je tak možné poptávat výše uvedené školení pro jednotlivé služební úřady - stačí nás kontaktovat na statnisluzba.vzdelavani@mvcr.cz. V případě zvýšeného zájmu jsme připraveni nabídnout také společné termíny pro zájemce z různých služebních úřadů.

Pokud proškolení zaměstnanců v oblasti etiky nepatří mezi potřeby Vašeho úřadu, ale považujete za důležité vhodně uvést nový etický kodex do praxe, připravili jsme pro Vás prezentaci ke stažení, kterou je možné státním zaměstnancům distribuovat nebo ji využít k internímu proškolení.

  

vytisknout  e-mailem