Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Změny v pravidlech volebních kampaní. Nový zákon zpřísní jejich financování ze zahraničí

Rozšíření subjektů, od kterých nemohou politické strany přijmout dar a bezúplatná plnění, nebo sjednocení pravidel pro volební kampaně do jednoho zákona pro všechny druhy voleb. Ministerstvo vnitra připravilo nový zákon o volebních kampaních, který upravuje jejich stávající pravidla s cílem je doplnit či na základě dosavadní praxe zjednodušit. 

Nový zákon o volebních kampaních byl právě předložen do mezirezortního připomínkového řízení. Jednou z hlavních novinek je rozšíření okruhu subjektů, od kterých nemohou politické strany přijmout dar nebo bezúplatné plnění. Tím dojde ke snížení rizika zapojení subjektů cizích mocí, zejména těch z nedemokratických režimů. Zároveň bude nový zákon oproti současnému stavu přehlednější. Pravidla volební kampaně totiž budou sjednocena v jednom právním předpisu namísto toho, aby byla rozdrobena do řady zákonů věnovaných jednotlivým typům voleb, jako je tomu dnes.

Samotný návrh zákona ministerstvo konzultovalo i s Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. „Při přípravě nového zákona jsme brali v potaz nejenom názor dohledového úřadu, ale i zkušenosti samotných politických stran a hnutí. Zároveň jsme zapojili i neziskové organizace, které se zaměřují na problematiku transparentnosti politické soutěže,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Mezi další novinky nového zákona patří například:

  • Zavedení jasného časového rámce pro vedení volební kampaně. Nově volební kampaň začne okamžikem vyhlášení voleb, avšak nejdříve 150 dnů před uplynutím volebního období. Změna má za cíl přinést vyšší míru jistoty pro politické subjekty ve finančním plánování volební kampaně.
  • Rozšíření pravidel volební kampaně i na volby do zastupitelstev obcí, v nichž byla doposud regulace jen velmi sporadická. I nadále se na ně ale nevztahují pravidla financování a neuplatní se institut registrované třetí osoby.
  • Zavedení předvolební soudní ochrany u správních soudů ve věci nečestného a nepoctivého vedení volební kampaně.

  
 

Klára Dlubalová
odbor komunikace Ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem