Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

České předsednictví uspořádalo v Bruselu celodenní akci zaměřenou na boj proti antisemitismu a podporu židovského života

Expertní diskuse o nacistických memorabiliích, vernisáž výstavy fotografií z terezínského ghetta, promítání filmu Nabarvené ptáče. To vše bylo součástí akce zaměřené na boj proti antisemitismu, která se pod hlavičkou českého předsednictví konala 24. listopadu v Bruselu na Stálém zastoupení ČR při EU. 

Setkání se zúčastnili experti zastupující státní instituce, policisté a státní zástupci, představitelé stálých zastoupení členských zemí EU a institucí EU, ale také akademici a neziskový sektor. Přizváni byli i zástupci evropských institucí a zastřešujících židovských organizací. Na expertním setkání „Nacistická memorabilia a jejich zneužívání k antisemitským účelům“ se účastníci ve dvou panelech zaměřili na problematiku nacistických memorabilií. Cílem bylo otevřít diskusi o společném chápání přístupů napříč EU mezi orgány činnými v trestním řízení, státními institucemi a akademickou komunitou a také zaštiťujícími židovskými organizacemi.

„Boj proti antisemitismu byl, je a vždycky bude pro Českou republiku zásadní prioritou. Jako politici a koncepční pracovníci máme povinnost čelit výzvám a přinášet řešení, která posílí odolnost společnosti vůči nenávisti.  Proto se to promítá i do aktivit spojených s českým předsednictvím,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan ve videozdravici.

Dalším bodem programu byla vernisáž výstavy „Album G. T.“ Jedná se o sérii fotografií z terezínského ghetta, která byla nalezena v pozůstalosti novináře Milana Weinera. Vernisáž proběhla za přítomnosti velvyslankyně ČR Edity Hrdé a ředitele Památníku ticha Pavla Štingla.

Celodenní program byl zakončen promítáním filmu Nabarvené ptáče a následnou diskusí s jeho režisérem Václavem Marhoulem a herečkou Jitkou Čvančarovou, která ve filmu ztvárnila jednu z hlavních rolí.

Expertní setkání uspořádalo Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU. Kulturní program organizovalo Stálé zastoupení ČR při EU za přispění Ministerstva kultury ČR, Českého Centra Brusel, Památníku ticha a Silver Screen Company.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem