Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Česká republika sdílela zkušenosti ve spolupráci v boji proti obchodování s lidmi

Boj proti nelegálnímu obchodu s lidmi byl hlavním tématem společného setkání Evropské sítě národních reportérů a ekvivalentních mechanismů a Platformy občanské společnosti proti obchodování s lidmi. To se v rámci českého předsednictví v Radě EU uskutečnilo 26. a 27. října 2022 v Bruselu. Setkání se zúčastnilo na 115 zástupců národních států a neziskového sektoru Evropské unie, ale i Moldavska, Ukrajiny, Maroka či Albánie. 

Účastníci setkání diskutovali o existujících opatřeních proti nelegálnímu obchodu v jejich zemích a také o budoucích výzvách. Ačkoli došlo v posledních letech v boji proti obchodování s lidmi k velkému pokroku, zůstává tento závažný trestný čin v Evropské unii nadále hrozbou. „V České republice jsou nyní největší výzvou obchodování s dětmi a přesun aktivit obchodníků s lidmi do online prostoru. Vzájemná spolupráce mezi členskými zeměmi EU i spolupráce jednotlivých států se zástupci občanské společnosti je v boji proti obchodování s lidmi naprosto klíčová,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan v úvodním proslovu.

Jedním z aktuálních témat setkání bylo i řešení rizik obchodování s lidmi prchajícími z Ukrajiny a podpora potenciálních obětí. Česká republika nemá potvrzenou žádnou oběť obchodování s lidmi z řad uprchlíků před válkou na Ukrajině, a sdílela proto své zkušenosti. Pro pozitivní výsledky je důležité zejména poskytování dočasné ochrany a integrace uprchlíků do společnosti, ale také vzájemná koordinace a preventivní opatření státních orgánů i neziskových organizací.

Česká republika prezentovala společně s Belgií a Německem systém spolupráce národních autorit a občanské společnosti v oblasti boje proti obchodování s lidmi, který se realizuje prostřednictvím meziresortní koordinační skupiny vedené Ministerstvem vnitra. Česká republika je v této oblasti brána jako příklad dobré praxe.

Nevládní organizace hrají velkou roli v boji proti obchodování s lidmi především v osvětě obyvatel a prevenci, v detekci potenciálních obětí, a především v pomoci a ochraně obětí. Proto je důležité i nadále pěstovat a podporovat spolupráci vládních orgánů s nevládními neziskovými organizacemi.

Za předsednictví ČR v Radě EU setkání společně předsedali EU koordinátorka proti obchodování s lidmi Diane Schmitt a ředitel odboru prevence kriminality na Ministerstvu vnitra Michal Barbořík.


Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem