Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zvyšování bezpečnosti ve městech. V Praze jednali experti na prevenci kriminality

Jak zajistit bezpečnost ve městech pomocí nástrojů prevence kriminality, např. využitím úprav městského prostředí? To bylo hlavní téma mezinárodní odborné konference, která se v Praze uskutečnila v rámci předsednictví Česka v Radě EU. 

Ve čtvrtek 6. října 2022 uspořádalo v Praze Ministerstvo vnitra odbornou konferenci „Městské prostředí – bezpečnostní hrozba, nebo příležitost pro prevenci?“. Odborníci na ní mimo jiné představili koncepty prevence kriminality pracující s přizpůsobováním městského prostředí, jako jsou realizace a design staveb nebo územní plánování, a to např. prostřednictvím architektonického, sousedského, sociálního nebo kulturního a psychologického prostředí. Diskutovalo se o konkrétních řešeních a jejich přínosech pro bezpečnost a prevenci kriminality ve městech i o zapojení těchto konceptů do práce policie při zajišťování bezpečí na místní úrovni.

„Mezi cíle prevence kriminality patří vytváření bezpečnějšího prostředí a zlepšování kvality života. Jde o to dostat se ke kořenům zločinu tím, že budeme zkoumat místa, kde se zločin odehrává, a snažit se mu předcházet například tím, že budeme architekturu či rekonstrukci městského prostředí plánovat s využitím konceptů prevence kriminality a příkladů dobře fungujících v praxi,“ říká Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Konferenci pořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci a sekretariátem Evropské komise pro standardizaci – Technické komise 325.

Součástí takové situační prevence kriminality je i využívání postupů a metod stanovených v evropských technických bezpečnostních normách. Tyto normy, vycházející z principů environmentálního designu, počítají s konkrétními opatřeními už při plánování a navrhování staveb, budov, veřejných prostranství, ale i prostředků a staveb hromadné dopravy. Je třeba plánovat a navrhovat tyto prostory a prostranství tak, abychom dbali na bezpečnostní pravidla a bezpečnost lidem garantoval už samotný návrh,“ připomněla Alena Šimková, předsedkyně Evropské komise pro standardizaci – Technické komise 325 „Prevence kriminality při plánování městské výstavby a navrhování budov“.

Cílem této konference i prioritou Ministerstva vnitra týkající se českých měst i aktivit na evropské úrovni je rozšiřovat tyto preventivní přístupy mezi odborníky. Kromě preventistů a bezpečnostních složek se jedná třeba i o architekty, projektanty, designéry, územní plánovače, majitele a správce budov a veřejných prostranství, kriminology, sociology či psychology.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem