Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Čeští i zahraniční odborníci v Praze diskutovali o pracovní migraci v EU

Jak přilákat talentované pracovníky ze  zemí mimo EU nebo jak čelit nečekaným výzvám pro pracovní trh typu pandemie? O tom a dalších otázkách týkajících se pracovní migrace diskutovali čeští i zahraniční experti na konferenci Evropské migrační sítě. Ta se uskutečnila v Praze ve dnech 5. a 6. října 2022 v rámci českého předsednictví v Radě EU. 

Konferenci s titulem „EU a pracovní migrace: Potřeby, strategie a výzvy“ zahájil ministr vnitra Vít Rakušan, evropská komisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson a vysocí představitelé organizací zabývajících se migrací. Tématem diskuse bylo řízení pracovní migrace, spolupráce se zeměmi mimo EU, zahraniční pracovníci  na území EU a v neposlední řadě digitalizace a moderní technologie. Program konference také reflektoval dopady ruské invaze na Ukrajinu na pracovní trh České republiky a obecně EU. „Na dobře řízené pracovní migraci významně závisí fungování evropského trhu práce. Česko mělo v posledních šesti letech nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech členských států a zároveň jeden z nejvyšších přírůstků pracovních migrantů na počet obyvatel. Jsme proto dobrým příkladem státu, pro který je pracovní migrace důležitým nástrojem řešení nedostatku pracovních sil,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan a doplnil, že jsme v letošním roce přijali jeden z nejvyšších počtů ukrajinských uprchlíků a umožnili jim volný přístup na pracovní trh.

Jelikož je pracovní migrace tématem, kterému se v posledních letech věnuje na evropské úrovni stále větší pozornost, obsahem diskuse se staly jak výzvy spojené s mobilitou pracovníků a tvorbou společných příjímacích a procedurálních standardů, tak problematika spolupráce se zeměmi původu pracovních migrantů. Zvláštní pozornost byla věnována tématu posilování úspěšnosti Evropské unie v celosvětové soutěži o kvalifikované pracovníky. Zajímavou diskusi pak podnítila otázka digitalizace, digitálních nomádů a obecně dopadů nových technologií na pracovní migraci. Byly představeny inovativní iniciativy, programy a projekty, které jsou příkladem dobré praxe v této oblasti. Zástupci iniciativy Scale-Up Europe prezentovali zprávu, která shrnuje doporučení podskupin iniciativy. Jsou adresována Evropské unii a místním úrovním a jejich účelem je učinit Evropu zemí tech-talentů.

Na konferenci vystoupili řečníci z Evropské komise, státní správy, akademické sféry, mezinárodních organizací, zaměstnavatelských svazů, samospráv či neziskových organizací.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem