Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyjádření MV ke zprávě NKÚ: Kontrola byla zaměřena na podporu zodolnění měkkých cílů, nikoliv na celý systém

Ministerstvo vnitra v přístupu k ochraně měkkých cílů nijak nevybočuje z běžných standardů dalších států EU a postupovalo plně v souladu s platnými usneseními vlády. 

Protiteroristická politika státu musí být vždy zaměřená na reálném pozitivním posunu pro bezpečnost občanů, a nikoliv na ukazatelích, které jsou sice snadno měřitelné, ale nejsou pro bezpečnost nijak relevantní. Počet měkkých cílů v ČR a ani jeho orientační odhad není z logických důvodů možný, tímto přesným výčtem podle dostupných informací nedisponuje žádný stát.

Samotná kontrolní akce se zaměřila pouze na kontrolu podpory zodolnění měkkých cílů nikoliv na prostředky vynaložené na celý systém ochrany měkkých cílů. Systém ochrany měkkých cílů tvoří celý soubor činností a opatření (např. metodická činnost, součinnostní cvičení apod.), které mají pomoci čelit případnému teroristickému nebo závažnému násilnému útoku. Dotační podpora je tedy pouze jedním z článků tohoto systému. Vytvořením rovnítka mezi celým systémem a samotnými dotacemi tak, jak to ve své zprávě učinil NKÚ, pak ve čtenáři vytváří mylný dojem o neexistenci systému ochrany měkkých cílů.

NKÚ navíc bez potřebné odbornosti a bez ohledu na vývoj bezpečnostní situace hodnotí přínos investičních dotačních programů. Technická opatření, která by z investiční podpory vzešla, mají jistě v rámci ochrany měkkých cílů určitou roli. Musí jim ale vždy předcházet zejména lidský faktor a jeho řádné proškolení. Na to byly také dotační programy zaměřeny. MV navíc nechce investovat do opatření, která je možné v tuto chvíli zajistit v rámci již existujících dotačních programů (např. programy odboru prevence kriminality MV).

Stanovení konkrétních měřitelných cílů podle mechanických požadavků NKÚ by pak znamenalo, že by vláda musela ve svém dokumentu stanovit, že např. určitý počet útoků na měkké cíle je akceptovatelný a že ho chce snížit na počet XY. To je nejen v rozporu s cíli bezpečnostní politiky, ale zejména lidsky neakceptovatelné.

Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020 obsahuje stále platné principy, které lze pro ochranu měkkých cílů univerzálně použít bez ohledu na časové ohraničení dokumentu.


Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem