Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Je Mezinárodní den archivů. Seznamte se s naším národním archivním dědictvím

Šest desítek archivů, přes 185 tisíc fondů a sbírek a v nich nejstarší dokument dokládající existenci českého státu z 12. století nebo třeba osobní pozůstalost Karla Kryla. Přijměte na Mezinárodní den archivů pozvání archivářů a navštivte vybrané instituce v rámci jejich dne otevřených dveří. 

Pokud byste se dnes, 9. června 2022, vydali pěšky z Prahy do Ženevy, mohli byste trasu nazvat cestou národního archivního dědictví. Ušli byste totiž 861 km a přesně taková by byla délka našich archivních fondů a sbírek, pokud byste archiválie poskládali těsně vedle sebe. O velkou většinu z nich pečuje přímo resort vnitra jako gestor archivnictví u nás. Jádrem archivní sítě je totiž osm státních archivů, konkrétně Národní archiv a sedm státních oblastních (zemských) archivů.
Vy ale na takovou „štreku“ vyrazit nemusíte, na dnešní Mezinárodní den archivů totiž archivy připravily mnoho akcí. Na den otevřených dveří se tak můžete těšit jak v Archivu bezpečnostních složek, tak ve státních oblastních a zemských archivech prakticky po celé republice. Seznam akcí najdete v mapě zde.
„Archivy jsou křižovatkou mezi minulostí a přítomností. Na Ministerstvu vnitra si toho jsme jako zřizovatel osmi státních archivů dobře vědomi. Naši archiváři se se stejnou péčí starají jak o stovky let staré archiválie, tak třeba o osobní pozůstalost Karla Kryla. Nejnověji pečují také o archiválie v digitální podobě,“ vysvětluje náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy Petr Vokáč, podle kterého je Mezinárodní den archivů ideální příležitost ocenit profesionální práci všech archivářek a archivářů a navštívit je přímo u nich „doma“.

Gestor archivnictví
Základ archivní sítě České republiky tvoří osm státních archivů v čele s Národním archivem, jejichž zřizovatelem je resort vnitra. Tyto státní archivy se starají o 130 budov a pečují o cca tři čtvrtiny z celého národního archivního dědictví. Kromě dvou archivů s celostátní působností a sedmi státních oblastních archivů tvoří archivní sít také archivy územně samosprávných celků, specializované archivy, soukromé archivy a tzv. bezpečnostní archivy.
Největší archiv co do počtu klasických listinných archiválií je Národní archiv se 131 212 „běžnými“ metry archiválií, největší digitální archiv je zase Archiv České televize s 2 283 terabyty archiválií.


Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem