Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účinnější boj proti internetové kriminalitě. Policie má novou koncepci k potírání trestných činů v kyberprostoru

Vláda dnes, 23. 2. 2022, schválila na návrh Ministerstva vnitra novou koncepci policie k boji proti trestné činnosti v kyberprostoru. Koncepce reaguje na růst trestné činnosti v této oblasti a zároveň navrhuje způsoby jejího komplexního řešení. 

Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky v oblasti trestné činnosti páchané v kyberprostoru je dokument, který definuje nutná opatření do roku 2025, která mají pomoci v boji s kyberkriminalitou. Ta zahrnuje například platební podvody, mravnostní trestní činy, vydírání, násilné projevy či legalizaci výnosů z trestné činnosti na dark webu.

V celkovém rozsahu kriminality v České republice činí stále větší podíl právě trestná činnost na internetu. V roce 2011, kdy se kyberkriminalita začala samostatně objevovat ve statistikách, byl podíl 0,5 procenta, v roce 2020 tvořila již 5 procent.

„Na hrozby v oblasti IT technologií a v kyberprostoru musíme reagovat. Potírání kybernetické kriminality by proto mělo být zohledněné v rámci připravované reformy specializovaných útvarů, včetně modernizace a vybavení specializovaných pracovišť,“ sdělil ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že boj proti kyberkriminalitě by měl být také důležitým bezpečnostním tématem českého předsednictví EU.

Nová koncepce vychází ze zkušeností policie z posledních let – z podkladů krajských ředitelství policie, úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky a dalších útvarů policie s celostátní působností. Navazuje také na dřívější dokument Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky vyšetřovat kybernetickou kriminalitu z roku 2016.Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem