Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský den boje proti obchodování s lidmi

Osmnáctý říjen je od roku 2007 spojen se zvyšováním povědomí o obchodování s lidmi. Oběti obchodování s lidmi si stejně jako oběti jakékoliv jiné trestné činnosti zaslouží naši plnou pomoc a podporu. Česká republika si díky profesionální práci policistů, soudců, státních zástupců, pracovníků neziskových organizací a dalších subjektů udržuje vysoký standard v identifikaci obětí, pomoci a podpoře poskytované obchodovaným osobám a v boji proti všem formám obchodování s lidmi. 

Každý rok vsadí miliony lidí svou budoucnost na jednu kartu, ne vždy je však taková sázka šťastná – toto je tématem osvětové kampaně vytvořené Bulharskem, ke které se připojilo 26 evropských zemí včetně České republiky. Kampaň se věnuje zejména problematice obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Přestože je vizuálně zaměřena pouze na jednu formu obchodování s lidmi, paralelu se sázkou na jednu kartu, která se může ukázat jako nesprávná, lze však hledat i v jiných častých formách obchodování s lidmi, jako je nucená práce, pracovní vykořisťování či nucená kriminalita atd.

Česká republika nepolevuje ve svých snahách eliminovat všechny formy obchodování s lidmi. To dokládá mimo jiné i každoroční nejvyšší hodnocení ze strany Ministerstva zahraničních věcí USA. Ministerstvo vnitra ČR již od roku 2004 vede a finančně podporuje Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, díky kterému obětem zajišťuje potřebnou pomoc a podporu v rámci trestního řízení a sociální reintegrace. Na jaře roku 2020 byla přijata nová Národní strategie boje proti obchodování s lidmi na období 2020–2023, která si klade za cíl posílení pomoci obětem obchodování s lidmi včetně dětských obětí, zvýšení informovanosti o problematice obchodování s lidmi a zlepšení spolupráce jednotlivých subjektů.

Více informací o situaci v oblasti boje proti obchodování s lidmi v České republice lze nalézt v každoročně vydávané zprávě o stavu obchodování s lidmi v ČR či v národní strategii (https://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-924305.aspx).

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem