Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dny prevence proběhly úspěšně, ceny prevence kriminality znají své držitele

Ve dnech 6. a 7. října 2021 se uskutečnil třetí ročník odborné konference Národní dny prevence. Konference proběhla unikátně ve 3D světě. Zástupci krajů, měst a obcí, neziskových organizací, policie i odborné veřejnosti z celé České republiky jednali online prostřednictvím svých avatarů. Díky těmto virtuálním avatarům mohli účastníci nejen navštívit jeden ze tří přednáškových sálů a diskutovat zde, ale také si mohli prohlížet virtuální výstavní sekci, kde byly k vidění prezentace a videa jednotlivých subjektů, či se setkat a hovořit spolu individuálně. 

Zájem o konferenci ve 3D prostoru byl značný, počet účastníků dosáhl skoro 500 a je oproti prezenčně konané konferenci téměř trojnásobný. „Národní dny prevence, které jsme v roce 2017 založili a pořádáme ve spolupráci s městy v ČR, se staly již tradicí a jsou největší akcí v oblasti prevence kriminality. Jsem velmi rád, že město Plzeň se ujalo role hostitele a organizátora tohoto svátku prevence i ve složitém covidovém období a nevýhodu v podobě nemožnosti osobního setkání účastníků přeměnilo ve výhodu, kdy konference díky unikátní 3D platformě přinesla dosud nepoznané možnosti a zážitky, kterých se zúčastnil rekordní počet účastníků,“ řekl Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Součástí akce byl i slavnostní večer, na němž zástupci Ministerstva vnitra ocenili tři nejúspěšnější projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2021, zaměřené na šikanu a násilí mezi nezletilými, a rovněž vítěze soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2021, jejímž tématem byla prevence kriminality v době pandemie.

Národní dny prevence se konají jednou za dva roky za podpory Ministerstva vnitra a Republikového výboru pro prevenci kriminality. Hlavním cílem konference je výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. Na programu letošního ročníku byly zejména příspěvky a aktuální informace z oblasti prevence kriminality a bezpečnosti, ale také protidrogové prevence či prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Oceněné projekty spolu s dalšími projekty nominovanými do obou soutěží jsou jako dobrá praxe zveřejněny na webu www.prevencekriminality.cz.

vytisknout  e-mailem