Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní registry pomáhají zlepšit úroveň a bezpečnost služeb pro klienty bank

Novela zákona o bankách umožnila bankovním a pojišťovacím institucím využívat existující sdílené služby eGovernmentu pro zvýšení úrovně a bezpečnosti služeb pro jejich klienty. V pondělí 17. května 2021 získala přístup ke službám základních registrů, podobně jako ho má více než 6 tisíc orgánů veřejné moci, první banka. Krom účinnějšího boje proti praní špinavých peněz přinese tato změna úlevu občanům, kteří zapomněli finančním institucím změny svých údajů hlásit. 

Novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, umožnila bankám vedle možnosti poskytovat zaručené identitní prostředky (tedy poskytování služby tzv. bankovní identity) i využívat údaje ze základních registrů a dalších agendových informačních systémů. To jim významně zjednoduší plnění jejich právních povinností, jež jim vyplývají zejména ze zákona proti praní špinavých peněz (tzv. AML zákona). Přístup k aktuálním údajům v základních registrech bankám rovněž pomůže bránit případům zneužití identity.

„Prevence zneužití identity při finančních transakcích je jednou z největších bezpečnostních výzev moderní doby. Zdroj platných údajů, které již devět let využívají pro své agendy téměř všechny úřady v republice, mohou od tohoto týdne za obdobných podmínek pro zvýšení bezpečnosti a uživatelského komfortu svých klientů jednoduše využívat i bankovní a pojišťovací instituce,“ komentoval připojení první banky k základním registrům náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal.

Přístup do základních registrů zvýší klientský komfort

Kromě toho, že budou mít banky a pojišťovny možnost jednoduše ověřit například platnost předkládaného dokladu totožnosti, budou moci automaticky získávat i informace o změnách důležitých údajů svých klientů, a to i v případě, že by jim klienti tyto změny zapomněli nahlásit.

O využívání dat ze základních registrů projevilo zájem celkem třináct bankovních instituci a pojišťoven. Jako první začala v produkčním prostředí využívat údaje Komerční banka, která zahájila ztotožňování databáze svých klientů v pondělí 17. května 2021.

Připojování bank k základním registrům probíhá za podobných podmínek jako u jiných orgánů veřejné moci – na základě zákonného oprávnění a prostřednictvím k tomu určeného a registrovaného informačního systému. To platí i pro bezpečnost systému připojení bank k základním registrům i samotného procesu ztotožňování klientů.

„U každého přístupu ke klientským údajům se kontroluje, zda k němu existuje zákonné oprávnění v registru práv a povinností. Přístup je vždy zaznamenán a objeví se na záznamu o využití údajů, který si každý může nechat jednoduše vystavit v podobě výpisu na Portálu občana,“ popisuje ochranu údajů občanů ředitel Správy základních registrů Michal Pešek.

Systém čtyř základních registrů jako zdroj platných údajů pro orgány veřejné moci byl spuštěn 1. července 2012. Údaje v registru obyvatel se staly základem elektronické identity všech občanů ČR. Banky a pojišťovny jsou první soukromoprávní instituce, které mohou služby základních registrů využívat pro své služby. Uvedené změny a procesy představují zcela zásadní krok směrem ke skutečnému naplnění zásady, podle které „obíhají data, nikoli klient, respektive občan, uzavírá Pavel Kolář, gestor Komise pro digitalizaci České bankovní asociace.Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem