Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra podepsalo memorandum s hlavním městem Prahou. Propojí Portál občana s Portálem Pražana

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib dnes, 22. července 2020, podepsali Memorandum o dlouhodobé spolupráci na projektech Portál občana a Portál Pražana. Cílem je rozšířit rozvoj služeb obou portálových řešení. Možnost převzít funkcionality z Portálu občana představuje pro vznik Portálu Pražana úsporu nákladů až 15 mil. Kč. 

 

Uživatelé možnou už dnes přes Portál občana získat např. výpis z bodového registru řidičů, živnostenské oprávnění nebo informaci o konci platnosti řidičského průkazu. Spolupráce MV a hlavního města a vzájemná výměna zkušeností ještě zvýší využitelnost obou portálů. „Za dva roky jsme rozšířili množství služeb Portálu občana ze 30 na víc než 130 a propojili jsme ho s portály 60 úřadů, z toho 27 obcí. Počítáme s tím, že naše know-how a služby budeme s Prahou sdílet i v následujících letech, a doufám, že další obce a úřady se k nám i na základě zkušeností z této spolupráce přidají,“ uvedl ministra vnitra Jan Hamáček. Podobné memorandum MV podepsalo letos v březnu také s VZP. Některé služby poskytuje portál sám, jiné zprostředkovává, např. přístup k eReceptu.

Práce na vytvoření Portálu Pražana zahájilo hlavní město v roce 2019. Portál Pražana stojí na stejných technologiích a principech vývoje jako Portál občana, Ministerstvo vnitra se proto podílí na jeho implementaci i rozvoji. „Spolupráce Ministerstva vnitra a hlavního města na Portálu Pražana je výborným příkladem opravdu věcné spolupráce ve sdílení know-how ve veřejné správě bez zbytečného cirkusu. Díky využití kódů ministerského Portálu občana se podařilo městský Portál Pražana vytvořit mnohem rychleji a zároveň ušetřit prostředky daňových poplatníků,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Výstupem spolupráce bude mj. společný vývoj některých služeb a systémových komponent, jejich sdílení a propojení obou portálů, např. napojení Portálu občana na rezervační systémy HMP, napojení na systém Lítačka a publikace údajů z něho uživatelům Portálu občana atd. Text memoranda naleznete v příloze.

Portál Pražana

Portál Pražana má usnadnit komunikaci občanů a podnikatelů primárně s Magistrátem hl. m. Prahy a následně i s městskými částmi a městskými organizacemi. Vývoj pro Prahu zajišťuje společnost Operátor ICT, a. s.  Pilotní verze projektu bude spuštěna v průběhu září.

V pilotní fázi Portál Pražana nabídne občanům možnost elektronických podání pražskému magistrátu. Půjde například o oznámení o konání shromáždění, žádost o záštitu primátora, žádost o informace dle zákona 106/1999 nebo žádost o potvrzení platnosti nájemní smlouvy v bytě hlavního města Prahy. Rovněž bude možné rezervovat si termín návštěvy úřadu online, konkrétně na odboru dopravněsprávních činností. Portál také nabídne možnost propojit profil Portálu Pražana s profilem Lítačky, kde si bude moci občan například ověřit platnost kuponu. S rozvojem dalších funkcionalit se počítá v následujících letech.

V okamžiku zveřejnění pilotní verze dosáhnou náklady na její spuštění necelých 15 milionů korun. Právě možnost převzít funkcionality z Portálu občana představuje úsporu nákladů zhruba 10 až 15 milionů korun. V praxi to znamená nejen zabezpečení autentizace občana do Portálu Pražana prostřednictvím datových schránek nebo státní eIdentity, ale zejména možnost připojení na registr obyvatel, registr osob, portál na eGSB (státní integrační platforma, která propojuje veřejné agendové informační systémy mezi sebou) a některé základní funkce portálu, např. dlaždice na hlavní straně Portálu občana nebo individualizovaný kalendář.

Služby portálu

Portál občana je bránou k elektronickým službám státu, ke které je možné se na webové stránce https://obcan.portal.gov.cz/ přihlásit mj. pomocí eObčanky či datové schránky. Dosud se ke svým elektronickým službám do portálu přihlásilo přes 230 tisíc uživatelů. Ti nejčastěji využívají možnost získat výpisy z bodového hodnocení řidiče a rejstříku trestů. Informační video o Portálu občana zde.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem