Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Čtvrtletní zpráva o migraci za první čtvrtletí roku 2020

Tato zpráva obsahuje informace o situaci v oblasti migrace jak na území ČR, tak v Evropě za první tři měsíce tohoto roku. Jsou zde uvedeny statistiky legálně pobývajících cizinců, data týkající se mezinárodní ochrany a nelegální migrace v ČR a informace o počtech osob migrujících v rámci tří největších migračních tras - východní, centrální a západní středomořské trasy. 

 

Situace v ČR je stabilní. V současné době je zde registrováno lehce přes 600 tisíc cizinců. Čtvrtina z nich pochází z Ukrajiny. Cizinci nejčastěji přicházejí do ČR za účelem zaměstnání. Ke konci března 2020 bylo v ČR evidováno celkem 307 žádostí o mezinárodní ochranu, nejvíce žádostí bylo podáno občany Ukrajiny, Gruzie a Vietnamu.

Do Evropy během prvního čtvrtletí roku 2020 nelegálně přicestovalo celkem 18 585 osob. Migrační aktivita na tzv. balkánské migrační trase měla stoupající tendenci. Přesto, že došlo ke snížení počtu příchodů po zemi, příjezdy po moři výrazněji stouply. Na centrální středomořské trase do Itálie došlo během ledna a února také k výraznému navýšení počtu příjezdů, naopak v březnu, pravděpodobně kvůli epidemii COVID-19, přijelo velmi málo osob. Západní středomořská trasa do Španělska v prvním čtvrtletí vykazovala přibližně stejný trend v počtu příjezdů, jako v loňském roce.

vytisknout  e-mailem