Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za rok 2019

Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro rok 2019 získal řešitelský tým vědeckých pracovníků Technického ústavu požární ochrany. Ocenění jim v pražských Modřanech dne 19. září 2019 předal první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Jiří Nováček. 

Ocenění získal řešitelský tým vědeckých pracovníků Technického ústavu požární ochrany, ve složení plk. Ing. Jan Karl, plk. Ing. Ondřej Suchý, Ph.D., a kpt. Ing. Libor Ševčík, za výsledky dosažené při  řešení projektu s názvem „Výzkum a vývoj progresivních metod stanovení požárně technických charakteristik (PTCH) hořlavých látek a materiálů za specifických technologických podmínek“.
 
V současné době jsou stanovovány požárně technické charakteristiky (PTCH) hořlavých látek a materiálů pouze za běžného atmosférického tlaku. V rámci tohoto výzkumného projektu byla vybudována vysokotlaká laboratoř s velínem pro stanovení vybraných požárně technických charakteristik za neatmosférických podmínek. Za proměnných počátečních podmínek (např. teplota, tlak) byl zkoumán vliv na hořlavé látky a jakým způsobem se mění jejich PTCH. Významně se posouvá například teplota vznícení, koncentrační meze výbušnosti apod. Dosažené výsledky a znalosti z projektu lze využít nejenom zasahujícími jednotkami požární ochrany, ale i jako prevence ke zvýšení bezpečnosti výrobních procesů v průmyslových odvětvích, kde v důsledku změn PTCH mohu být hořlavé látky a materiály daleko nebezpečnější v případě vzniku havárie a následného požáru.
 
Technický ústav požární ochrany v Praze byl založen v roce 1993. Je organizační součástí Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, která zabezpečuje, koordinuje a provádí výzkum a vývoj v oblasti požární ochrany. V závažných případech se s ohledem na své technické a odborné vybavení podílí na zjišťování příčin vzniku požárů. Zpracovává požárně technické expertizy, navrhuje preventivní opatření pro snížení počtu příčin požárů. Je také akreditovaným pracovištěm a autorizovanou zkušebnou pro požární techniku, osobní ochranné prostředky pro hasiče, a věcné prostředky požární ochrany.
 
Oceněný projekt byl finančně podpořen Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu v letech 2010–2015. Cena ministra vnitra je pravidelně předávána již od roku 2011. Jejím hlavním cílem je ocenit tvůrce vynikajících výsledků v oblasti bezpečnostního výzkumu a motivovat je k dalšímu zájmu o dosahování excelentních výsledků projektů.

vytisknout  e-mailem