Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila souhrnné zprávy o migraci a vnitřní bezpečnosti a akční plán boje proti terorismu

Vláda dnes, 26. srpna 2019, schválila materiály Ministerstva vnitra. Jedná se o každoroční souhrnné zprávy za předchozí rok v oblasti migrace a integrace cizinců a v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Vláda také schválila aktualizovaný akční plán boje proti terorismu na následující dva roky. 

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2018

Zpráva poskytuje souhrn informací o migraci cizinců na našem území, popisuje hlavní vývojové migrační trendy a rovněž podává přehled o aktivitách a přijatých opatřeních za dané období. Zpráva se věnuje i problematice integrace cizinců a migraci v kontextu Evropské unie. V oblasti nelegální migrace, trestné činnosti cizinců či mezinárodní ochrany nedošlo v roce 2018 k nijak dramatickým změnám. Stále platí, že ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi ČR není zemí, přes kterou by procházely významné migrační trasy.

Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2018 včetně příloh naleznete zde.
 

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2018

Zpráva poskytuje především souhrnné informace o vývoji, struktuře a dynamice kriminality, jejích pachatelích a obětech, informuje o zjištěných škodách a zajištěných výnosech trestné činnosti, o aktivitách exekutivy a legislativy v oblasti bezpečnostní politiky a identifikuje rizika a oblasti, na které je zapotřebí soustředit pozornost kompetentních orgánů státní správy. Situace v oblasti vnitřní bezpečnosti zůstala v roce 2018 stabilizovaná. Stejně jako v předchozích letech nedošlo k závažnému narušení veřejného pořádku. Kriminalita je nejnižší za posledních 15 let (pokles o 4,9 % oproti roku 2017). Přímá objasněnost mírně stoupla na 48,2 %.

Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2018 naleznete zde.
 

Akční plán boje proti terorismu 2019–2020

Akční plán obsahuje sedm konkrétních úkolů v pěti oblastech, kterými jsou koordinace, komunikace, podpora a prevence, monitoring a analýza a legislativa. Konkrétně se jedná například o zefektivnění komunikace státu s veřejností v případě teroristického útoku nebo rozdělování dotací na ochranu měkkých cílů.

  

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

  

vytisknout  e-mailem