Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Daňová kobra zachránila státu už téměř 11,7 miliardy

Daňová kobra pokračuje v úspěšném potírání daňových úniků a daňové kriminality. Operativní spolupráce při výměně informací mezi policisty, celníky a specialisty finanční správy zapojených v Daňové kobře umožňuje lépe analyzovat jednotlivé případy a v případě odhalení daňového úniku rychle a účinně proti pachatelům zasáhnout. Za téměř pět let své existence tak Daňová kobra zachránila státnímu rozpočtu už 11,67 miliard korun. 

„Jen v loňském roce zachránila Daňová kobra státní kase přes 2,5 miliardy korun. Pro lepší představu, zhruba tolik stojí navýšení starobních důchodů o 72 korun měsíčně, zvýšení učitelských platů o 1 137 korun nebo výstavba více než osmi kilometrů dálnic. Jsem ráda, že náš stát o tyto peníze nepřišel a ve státním rozpočtu tak zůstal dostatek prostředků na zvyšování životní úrovně občanů nebo na potřebné investice,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka uchráněné miliardy dokazují, že spolupráce policie, celníků a finanční správy je nastavená dobře. „Uchráněných 11 miliard za pět let mluví za vše. Jen letos od ledna do března kobra zachránila či zajistila 230 milionů, tedy v průměru přes 2,5 milionu denně. Děkuji proto všem profesionálům, kteří se na činnosti kobry podílejí,“ řekl Jan Hamáček.

Projekt Daňová kobra byl formálně zahájen přesně před pěti lety, tedy 11. dubna 2014, kdy tehdejší ministři financí a vnitra uzavřeli Dohodu o spolupráci, výměně informací a koordinaci. Následně byl 13. června 2014 podepsán prováděcí protokol mezi zástupci Policie ČR, Finanční správy ČR a Celní správy ČR. Projekt Daňová kobra tak mohl odstartovat.

Necelý měsíc od podpisu prováděcího protokolu Daňová kobra poprvé zasáhla. Jednalo se o případ fiktivních obchodů s neexistujícími nanodisky, kdy mělo být požadováno vyplacení nadměrného odpočtu DPH ve výši cca 270 milionů korun. Díky efektivní metodě práce Daňové kobry se vyplacení této částky podařilo zabránit.

Podrobnější informace k případu byly zveřejněny zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/danova-kobra-poprve-zasahovala-zachranila-270-mil-kc-5120

Do konce roku 2014 fungovala Daňová kobra jen na „centrální úrovni“, kdy mezi sebou spolupracovali specialisté tehdejšího Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (od 1. srpna 2016 Národní centrály proti organizovanému zločinu), Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel. Situace se změnila na začátku roku 2015, kdy spolu začaly spolupracovat také regionální orgány finanční a celní správy s krajskými policejními ředitelstvími. Od té doby se projekt dělí na centrální kobru a regionální kobru.

Daňová kobra není specializovaný tým ani útvar, za které je občas mylně vydáván. Jedná se o metodu spolupráce mezi policisty, celníky a specialisty finanční správy spočívající v okamžitém sdílení informací, vzájemné důvěře a maximálním nasazení za účelem uchránit finance státnímu rozpočtu. Projekt si klade za cíl, aby bylo protiprávní jednání odhaleno ještě před tím, než dojde k samotnému krácení daní. A pokud už k němu dojde, metoda se zaměřuje zejména na organizátory trestné činnosti s cílem zajistit co nejvyšší výnosy z trestné činnosti.

Uchráněné hodnoty zatím každý rok přesáhly jednu miliardu korun. V roce 2016 dokonce atakovaly částku 3,4 miliardy korun. A dosavadní celkový výsledek – téměř 11,7 miliardy korun uchráněných hodnot.

Výsledky Daňové kobry od jejího vzniku

                                                                                                                                                  údaje v milionech korun

rok

zachráněno

zajištěno

uchráněno celkem

2014

945

462

1 407

2015

713

2 022

2 735

2016

731

2 655

3 386

2017

541

869

1 410

2018

242

2 260

2 502

2019 (1. čtvrtletí)

112

118

230

celkem

3 284

8 386

11 670


Zachráněno – mimo trestní řízení, resp. před jeho zahájením (např. daňové řízení)
Zajištěno – zajištěné hodnoty v rámci trestního řízení
Uchráněno – součet termínů zachráněno + zajištěno
 
Informace k některým případům Daňové kobry naleznete na stránkách: www.danovakobra.cz
Klára Pěknicová
pověřená řízením odboru tisku a public relations
 

vytisknout  e-mailem