Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Národním archivu se koná mezinárodní konference k digitalizaci archivů

V Národním archivu se ode dneška, 12. března 2019, koná 23. ročník mezinárodní konference Archivace záznamů z digitálních systémů (Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen). Vůbec poprvé se v České republice při každoročním středoevropském setkání odborníků k problematice eGovernmentu a digitální archivace prezentují a diskutují nové postupy a zkušenosti při provozu digitálních archivů, elektronické spisové služby, elektronizace úředních agend nebo aktuálních trendů při zpřístupňování archiválií v online prostředí. 

„S nástupem nového tisíciletí dochází v archivnictví k podstatným změnám. Elektronizace státní správy a celé společnosti vytváří nový druh nosiče informací  elektronický dokument. Digitální archivnictví a digitalizace archiválií se stávají přirozenou součástí archivnictví jako celku, které tuto novou realitu, před níž je postaveno, musí postupně vstřebat. Zapojení a působení Národního archivu v Praze do prestižní mezinárodní platformy Archivace záznamů z digitálních systémů, která již více než 20 let udává tempo v oblasti archivace elektronických dokumentů, hodnotím velmi pozitivně. Jsem velice rád, že organizací výroční konference byl pověřen právě náš archiv. V pražské konferenci spatřuji šanci zapojit české specialisty z oblasti digitální archivace do stavění mostů mezi odborníky, výzkumníky, univerzitním prostředím, byznys prostředím a veřejným sektorem na světovém poli,“ sdělil náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy Petr Mlsna.

Letošního setkání v Praze se účastní 180 zástupců německých, rakouských, švýcarských, maďarských, slovenských a českých zástupců národních, zemských/kantonálních, městských, mediálních a specializovaných archivů včetně expertů z akademických institucí a IT sektoru.

Expertní platforma německy mluvících zemí Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen (Archivace záznamů z digitálních systémů) vznikla v roce 1997, Národní archiv zde zastupuje české archivnictví od roku 2014.


 

Klára Pěknicová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Odkazy do noveho okna

Foto 1.JPG

Foto 1.JPG 

Detailní náhled

Foto 2.JPG

Foto 2.JPG 

Detailní náhled

Foto 3.JPG

Foto 3.JPG 

Detailní náhled

Foto 4.JPG

Foto 4.JPG 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem