Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila zákon o územně správním členění státu

Na návrh Ministerstva vnitra vláda včera, 4. února 2019, schválila nový zákon o územně správním členění státu. Zákon ruší zastaralý předpis z roku 1960, kterým se členila ještě Československá socialistická republika. 

Novým zákonem se ruší krajské členění, které dělilo Českou republiku na sedm krajů a hlavní město Prahu, odstraní se tak dvojí krajské členění. Definitivně tím zmizí např.  Západočeský, Východočeský nebo Severomoravský kraj, které dnes nemají z hlediska veřejné správy již žádné využití a opodstatnění. Jedinými kraji tak nadále bude 13 samosprávných krajů ustavených v roce 1997 a hl. město Praha. Kompetence těchto krajů se nemění. Základem pro členění státu budou nově správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterých bude i nadále 205 a představují základní mikroregionální strukturu veřejné správy. Okresy zůstávají i do budoucna zachovány, zejména z evidenčních důvodů, ale budou nově vymezeny obvody obcí třetího typu.  
 
Zákon dále řeší zbývající neskladebnost územně správních jednotek, tedy rozdílné začlenění 33 obcí mezi obce s rozšířenou působností a okresy. Tu zapříčinila právě existence dvou rozdílných systémů územně správního členění státu. Přijetím zákona dochází k zajištění vzájemné skladebnosti, a tím dokončení sjednocení systému územně správního členění státu a celkovému završení reforem z let 1997 až 2003. Jednotné územně správní členění státu přispěje i budoucí koordinaci výkonu veřejné správy v území, což v důsledku povede k efektivnějším a přehlednějším službám pro občany. V některých oblastech by tento zákon měl přispět ke snížení počtu míst, kam si občané jezdí vyřizovat své věci, např. na Holýšovsku v Plzeňském kraji. Jednotlivé resorty by pro své vnitřní členění měly zvolit právě úroveň vycházející ze všeobecného členění státu a nevytvářet tak nové struktury, které nebudou souladné s obecným principem členění.  
 
 
Klára Pěknicová
pověřená řízením odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem