Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výsledky výzkumu: Žáci nevědí, co se na internetu nesmí dělat

Téměř všichni žáci druhého stupně základní školy mají účet na sociálních sítích a pohybují se denně v prostředí kyberprostoru. Výzkum Vnímání kyberkriminality u žáků realizovaný v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI) na konci roku 2018 však ukázal, že žáci mají nízké povědomí o tom, co je to kyberkriminalita a co na internetu smí dělat. Z výzkumu také vyplynulo, že děti nejsou pouze oběti kyberkriminality, ale v častých případech i sami pachatelé. 

 

Výstřižek.JPG

Výstupy výzkumu představili dnes zástupci projektu Kraje pro bezpečný internet na tiskové konferenci spolu s partnery Ministerstvem vnitra, Policií ČR a sdružením CZ.NIC., a to při příležitosti zítřejšího Dne bezpečnějšího internetu. Alarmující je především zjištění, že nejnižší znalost mají žáci v oblasti porušování autorských práv či zasílání nahých fotografií u dětí mladších 15 let. Z kyberkriminality se nejvíce žáci na internetu dopouštějí neoprávněných přístupů, ať již k cizím wifi sítím, na cizí facebookové účty či k cizím e-mailovým účtům.

Zástupci projektu představili také své další výstupy. Jde o videa pro rodiče malých dětí, které se teprve seznamují s internetem a informačními a komunikačními technologiemi, nebo aktualizace e-learningových lekcí pro sociální pracovníky a policisty. „Projekt Kraje pro bezpečný internet je společnou iniciativou krajů v oblasti elektronické bezpečnosti. Kromě výzkumu se v roce 2018 uskutečnil soutěžní kvíz, do kterého se zapojilo více než 25 000 dětí. Mimo tyto aktivity se kraje zaměřily na přípravu videí pro rodiče malých dětí a aktualizaci a přípravu e-learningových lekcí, které jsou volně a zdarma dostupné na www.kpbi.cz, “ uvedl předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro informační technologie ve veřejné správě Jiří Běhounek.

Kyberkriminalita na vzestupu
Ministerstvo vnitra, Policie ČR a sdružení CZ. NIC v rámci tiskové konference informovali o aktuálním vývoji kyberkriminality a jejich vlastních aktivitách v oblasti prevence kyberkriminality. Zatímco celková kriminalita v České republice dlouhodobě klesá, tak kriminalita v kyberprostoru je na trvalém vzestupu. Partneři projektu potvrdili, že kyberkriminalita se nevyhýbá ani těm nejzranitelnějším, tj. dětem. Kyberkriminalitu, včetně kyberšikany, proto hodnotí jako jedno z největších rizik pro děti. Dle policie je na velkém vzestupu mravnostní kriminalita v kyberprostoru, spojená se sexuálním nátlakem na děti a jejich vydíráním. Děti se ale také často objevují i jako pachatelé takových deliktů.

„Prevence kriminality je jednou z priorit Ministerstva vnitra. Projekt Kraje pro bezpečný internet považujeme za jednu z nejlepších a nejkomplexnějších aktivit prevence kyberkriminality, a i proto jsme jen v posledních třech letech podpořili jeho činnost dotacemi přes 2 miliony korun. Podporujeme také projekty v obcích a v Policii ČR. Podílíme se na setkávání odborníků, jejich školení či předávání dobré praxe. V tom rozhodně budeme pokračovat i nadále,“ sdělil ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Michal Barbořík.

Odborným partnerem projektu je sdružení CZ.NIC. „Podpora on-line bezpečnosti dětí patří mezi dlouhodobé priority sdružení CZ.NIC, a proto si velice vážíme spolupráce s iniciativou Kraje pro bezpečnější Internet. V loňském roce jsme například uspořádali semináře pro více než 1 700 dětí z devíti krajů, které byly zaměřené na bezpečnost při používání mobilních telefonů, nebo se podíleli na školení policistů. V letošním roce bychom chtěli spolupráci s KPBI ještě více prohloubit a otevřít i nová témata, mezi něž patří také zvyšování povědomí o tom, že i svoboda projevu na internetu má své hranice a za některé příspěvky může hrozit i trestní stíhání," uvedl Jiří Průša, projektový koordinátor sdružení CZ.NIC.

Projekt Kraje pro bezpečný internet také v rámci úzké spolupráce s policií už v dubnu 2018 podepsali dohodu o spolupráci. Na projektu KPBI spolupracují jak zástupci odboru prevence policejního prezidia, tak zástupci NCOZ specializující se na kyberkriminalitu. V roce 2019 v rámci této spolupráce vzniknou krátké videospoty, které budou upozorňovat veřejnost na nejčastější způsoby páchaní trestné činnostní prostřednictvím online komunikace.

Komerčními partnery projektu jsou společnosti Microsoft a Gordic, které poskytly ceny do soutěží.


Bezpečný internet
Ve stejný den také proběhlo finále soutěžního kvízu KPBI pro žáky a studenty a odborná konference k problematice  elektronické bezpečnosti za účasti zástupců institucí, které se této problematice věnují (sdružení CZ.NIC, projekt e-Bezpečí, Policie ČR apod.). Cílem konference je otevřít diskusi o současných hrozbách na internetu a nástrojích, jak se před nimi chránit.

Den bezpečnějšího internetu je mezinárodní iniciativou sítě INSAFE. Cílem je upozornit na rizika spojená s užíváním internetu zejména ve vztahu k dětem. Mottem letošního ročníku je „Together for a better internet“, tedy spolupráce všech subjektů důležitých pro vytvoření lepšího prostředí na internetu, o což projekt KPBI také usiluje.

vytisknout  e-mailem