Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra uspořádalo Konferenci dobré praxe a ocenilo nejlepší projekty prevence kriminality

Dne 13. listopadu 2018 uspořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti Konferenci dobré praxe 2018, na které vystoupili domácí i zahraniční odborníci v oblasti prevence kriminality. Konference byla zaměřena zejména na problematiku prevence recidivy, jako jedné z priorit současné politiky prevence kriminality v České republice, a také na community policing, který patří mezi stěžejní témata rakouského předsednictví Radě EU a současně je tématem letošní Evropské ceny prevence kriminality. Cílem konference bylo napomoci sdílení dobré praxe prevence kriminality v oblastech zájmu české politiky a současně otevřít dveře také zahraničním zkušenostem v prevenci kriminality. 

 

V rámci konference byly oceněny tři nejúspěšnější projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2018 zaměřené na community policing a rovněž vítězové soutěže o Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni 2018, jejímž tématem byla prevence recidivy. Na prvním místě národního kola evropské soutěže se umístil projekt „Bezpečný Středočeský kraj“, který realizuje Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci s krajským úřadem. Tento projekt bude také v prosinci reprezentovat Českou republiku na evropském finále ve Vídni. Druhým oceněným projektem byl „Okrskář roku“ Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a třetím projekt Policejního prezidia „Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách“.

Vítězem soutěže zaměřené na prevenci recidivy se stal projekt „Nová šance, jak překročit minulost“ organizace Rubikon Centrum. Na druhém místě se umístil projekt „Z kruhu ven“ realizovaný organizací Ratolest Brno a na třetím místě projekt „Práce s klienty v konfliktu se zákonem“ Společnosti Podané ruce.

Konference se zúčastnilo množství zahraničních hostů. Vedoucí prevence kriminality a pomoci obětem v Rakousku a současný předseda Evropské sítě prevence kriminality Hans-Peter Stückler přiblížil, jak funguje community policing v Rakousku, vedoucí prevence belgického města Lovaň představil různorodé projekty prevence kriminality na městské úrovni, což se setkalo se značným zájmem přítomných. Konference se zúčastnil také zástupce Evropského fóra pro bezpečnost ve městech, jež by v budoucnu rádo rozšířilo své řady o další česká města, která by se tak přidala k Brnu jako dosud jedinému českému členu. Ministerstvo vnitra za tím účelem nabídlo Konferenci dobré praxe jako místo setkání fóra s představiteli českých měst. Na konferenci dále zazněly příspěvky hostů z Norska, Nizozemska a Itálie.

Velmi pestrý program konference doplnily prezentace dalších projektů, které přispívají k prevenci kriminality v České republice, jako je projekt forenzního značení jízdních kol, projekt „Bezpečná škola“, aktivity městské policie ve Zlíně či dobrovolnické projekty v oblasti bezpečnosti. V neposlední řadě byli účastníci konference seznámeni s výsledky výzkumu postojů české veřejnosti na prevenci kriminality.


Klára Pěknicová
pověřená řízením odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem