Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra připravilo putovní výstavu 100 let proměn hranic našich regionů

V rámci oslav stého výročí vzniku Československa připravilo Ministerstvo vnitra putovní panelovou výstavu „100 let proměn hranic našich regionů“. Návštěvníci se mohou od čtvrtka 18. října 2018 ve Škodově paláci v Praze seznámit s vývojem územně správního členění státu, a to na sérii reprodukcí historických map a na unikátních rekonstrukčních mapách. Součástí vernisáže výstavy byla také odborná konference. 

Cílem výstavy připravené ve spolupráci s Výzkumným centrem historické geografie je představit široké veřejnosti historii reforem územně správního členění státu: od historických zemí a soudních a politických okresů přes návrh žup z dvacátých let 20. století a zavedení dodnes existujících územních krajů a okresů z roku 1960 až po současnou podobu samosprávných krajů, vzniklých v letech 1997–2000, a obcí s rozšířenou působností, vzniklých v letech 2002–2003. Představeny jsou také vize a realita územně správního členění státu v první i druhé republice, za protektorátu a v éře vlády Komunistické strany Československa, stejně jako v porevolučním demokratickém vývoji. Výstava se dále věnuje i některým specifickým územním celkům, jakými jsou například vojenské újezdy, příhraniční území, vnější kraje či regiony národní paměti.

Výstavě předcházela stejnojmenná odborná konference na Magistrátu hlavního města Prahy. Hlavním tématem konference byl historický i současný vývoj územně správního členění státu. Dalšími tématy byly reforma veřejné správy, role samosprávy a budoucnost veřejné správy.

Termíny konání výstavy v jednotlivých krajích České republiky budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra. www.mvcr.cz/clanek/100-let-promen-hranic-nasich-regionu

 
Klára Pěknicová
pověřená řízením odboru tisku a PR

Odkazy do noveho okna

100 let hranic celkový záběr.jpg

100 let hranic celkový záběr.jpg 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem