Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uprchlický a migrační kompakt Česko k ničemu nenutí, ale pomáhají řešit migraci

Globální kompakt o bezpečné, řízené a legální migraci a globální kompakt o uprchlících jsou reakcí mezinárodního společenství na masové pohyby migrantů a uprchlíků. Všudypřítomné a stále rostoucí přesuny lidí nemůže zvládat každý stát jednotlivě. Je jasné, že vyžadují mezinárodní spolupráci. 

Smyslem obou dokumentů je dohodnout se na konceptu, který by umožnil řešit otázky legální a nelegální migrace na globální úrovni. Je nutné jasně zdůraznit, že tyto dokumenty nemají žádnou právní závaznost a ani vymahatelnost. "Tyto dokumenty obsahují pouze výčet možných opatření, zásad a praktik, které lze dle rozhodnutí zúčastněných států v jednotlivých migračních situacích uplatňovat," vysvětluje ministr vnitra a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD).

Je na každém státu, jaký způsob a rozsah naplňování jednotlivých cílů zvolí. Pro členské státy OSN to nepřináší žádné nové závazky, pouze výčet možných opatření, zásad a praktik, které lze uplatňovat v jednotlivých migračních či uprchlických situacích. "Kdo tvrdí opak, buď dokumenty nečetl, nebo záměrně význam těchto dokumentů zkresluje pro politické hádky ve Sněmovně či vedení kampaně před komunálními volbami. Ale já chci vést věcnou diskuzi a prezentovat před veřejností jasná fakta," zdůrazňuje ministr. "Dokument výslovně potvrzuje svrchované právo států určovat vlastní migrační politiku a řídit migraci na svém území," vyvrací ministr kritiku ohledně možného omezení suverenity v otázce určování vlastní migrační politiky.

Dojednaný text kompaktu o uprchlících plně odpovídá tomu, co ČR prosazovala: dokument definovat jako právně nezávazný, zůstat v rámci existujících pravidel mezinárodního a unijního práva, nerozšiřovat je o nové kategorie uprchlíků a nové druhy mezinárodní ochrany a pro kontrolu naplňování kompaktu vytvořit mechanismus bez nových institucí a nákladů. Uprchlický kompakt bude předložen Valnému shromáždění OSN spolu s výroční zprávou Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky a formálně schvalován v rámci každoročně přijímané rezoluce o UNHCR, k níž má být připojen. Česko podpoří rezoluci s globálním kompaktem o uprchlících, který je právně nevymahatelný.

Migrační kompakt představuje historicky první rámec pro mezinárodní spolupráci, který se zabývá všemi podstatnými aspekty migrace. Jeho tematická šíře, skutečnost, že se opírá především o obecné lidskoprávní dokumenty, a zejména rozdílnost zájmů a priorit jednotlivých států nebo jejich seskupení, které se při vyjednávání textu prosazovaly, vedly ke kompromisnímu výsledku. Migrační kompakt bude přijímán na konferenci v Maroku 10. prosince 2018. Účastníci budou mít možnost přednést svá vysvětlující stanoviska k dohodnutému textu a uvést, co ve vztahu k němu pokládají za podstatné. Podle dosavadních předběžných vyjádření většina 191 členských států OSN je v současnosti připravena se ke kompaktu přihlásit.

  

vytisknout  e-mailem