Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra matriky rušit nebude. Změní se pouze jejich financování

Ministerstvo vnitra po jednáních se zástupci obcí upraví návrh optimalizace matričních úřadů. Místo původně plánovaného přesunu matriční agendy a s tím spojené rušení více než 400 matrik změní Ministerstvo vnitra způsob financování této agendy. Nově budou matriky placené za jednotlivé zápisy do matriční knihy. O zachování matriky si obce rozhodnou samy. 

Po jednáních za účasti premiéra se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR se Ministerstvo vnitra rozhodlo upravit původní návrh optimalizace matrik. Nový návrh počítá se zachováním současné sítě matričních úřadů, dojde ovšem ke změně způsobu jejich financování. Od roku 2019 dostanou obce příspěvek na výkon státní správy v této oblasti nikoliv za počet obyvatel ve správním obvodu, ale formou paušální částky za jednotlivé prvozápisy (zápis do knih manželství, narození nebo úmrtí). Ty se budou odvíjet od finanční náročnosti daného úkonu.

Stav, kdy na jednom úřadu stojí zápis do matriční knihy státní kasu 113 000 Kč a na druhém jen 230 Kč nebyl dlouhodobě udržitelný a bylo potřeba ho řešit. Proto jsem rád, že jsme se zástupci obcí došli k přijatelnému kompromisu. Sama obec rozhodne, zda se jí matrika vyplatí či nikoliv,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Výkonové financování reflektuje reálné vytížení agendy a spravedlivě rozděluje příspěvek na tuto agendu úřadům, které ji reálně vykonávají. Částky na jednotlivé typy prvozápisů by se dle nového návrhu měly pohybovat v rozmezí 600 – 800 Kč za zápis narození, 1700 – 2000 Kč za zápis úmrtí a 3500 – 4000 Kč za zápis uzavření manželství nebo partnerství. 

Ministerstvo vnitra všechny dotčené obce seznámí s novým návrhem a představí daný model financování matriční agendy. Obce se poté dobrovolně rozhodnou, zda chtějí za nových podmínek ve výkonu matriční agendy pokračovat. Diskuse po jednotlivých krajích budou nadále pokračovat. Na konci června by mělo být jasno, jaké obce se matriky za nových podmínek vzdají.


 
Marika Vitnerová
pověřená řízením odboru tisku a PR
Odkazy do noveho okna

vytisknout  e-mailem