Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úpravou sítě matrik stát ročně ušetří 150 milionů korun. Dostupnost služeb zůstane zachována

Ministerstvo vnitra navrhlo na základě analýzy optimalizaci sítě matrik s cílem zkvalitnit a zefektivnit výkon státní správy v území a narovnat systém financování matriční agendy. Stát aktuálně přispívá na jeden matriční úkon od 230 Kč do 113 tis. Kč, což jsou neodůvodnitelné rozdíly. Změnou při zachování dostupnosti pro občany ušetří stát 150 milionů Kč za rok. 

Financování matriční agendy neodpovídá reálné situaci a potřebám občanů. Část matrik současně provádí pouze několik matričních úkonů ročně, což může ohrožovat kvalitu zápisů ve složitějších situacích. Ministerstvo vnitra (MV) proto počítá s redukcí matrik, které provedou do 20 tzv. prvozápisů za rok, tedy 1,5 úkonu za měsíc. Jde o 445 matrik z celkového počtu 1270.

Dostupnost služeb matrik zůstane pro občany nadále téměř stejná a bude přenesena na nejbližší matriční úřad. Zatímco dnes je průměrná vzdálenost na matriku 4,9 km, po optimalizaci půjde o 6,5 km. Nicméně 85 % matriční agendy se odehrává v městech nad 10 000 obyvatel. Využít matriku však občan potřebuje fyzicky pouze v případě uzavření sňatků, řadu věcí, jako např. prohlášení o otcovství, lze vyřídit korespondenčně, případně na kterékoliv jiné matrice, protože v těchto případech neplatí místní příslušnost. I bez matriky mohou starostové oddávat vlastní občany, vítat občánky, gratulovat k životnímu jubileu, tudíž k omezení těchto společenských rolí obcí také nedojde.

Obce a krajské úřady už MV o této situaci informovalo. S obcemi, kde by se matrika měla rušit, i s obcemi, kde se budou obvody zvětšovat, bude MV jednat a s ohledem na případné připomínky bude návrh finalizovat. Vzhledem k rozsahu matriční agendy na dotčených obcích nedojde k  propouštění, protože daní zaměstnanci vykonávají matriku pouze na zlomek úvazku vedle jiné činnosti.

Uspořené finanční prostředky přidělíme na jiné agendy přenesené státní správy, kde finance v současné době chybí – např. územní plánování.

Příspěvek převyšuje náklady
Analýzu MV zpracovalo v roce 2017 na základě statistických dat za roky 2014 až 2016, které poskytly samotné obce. Z těchto dat vyplývá, že matriční agenda je dlouhodobě přefinancovaná a že příspěvek na výkon přenesené působnosti na tuto oblast významně převyšuje samotné náklady obcí. Proto MV navrhuje úkonové financování na základě skutečné vytíženosti úřadu.
 
 
Marika Vitnerová
pověřena řízením odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem