Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení otevřené výzvy č. 16 v rámci Azylového, migračního a integračního fondu

Ministerstvo vnitra vyhlásilo otevřenou výzvu pro předkládání projektových žádostí v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu, finančního nástroje Evropské unie pro podporu společné politiky v oblasti řízení migračních toků. 

 

Dne 20. dubna 2018 vyhlásil odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí novou otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o podporu z národního programu Azylového, migračního a integračního fondu. V rámci 16. výzvy je možné předkládat návrhy projektů, které budou zaměřeny na vytvoření centra pro integraci cizinců ve Středočeském kraji. Výzva je vyhlášena v rámci tzv. druhého specifického cíle zaměřeného na integraci státních příslušníků třetích zemí.

 

V České republice byla postupně zřízena různými realizátory v rámci programového období 2007-2013 za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Centra na podporu integrace cizinců ve všech krajích s výjimkou Středočeského kraje s cílem zajistit realizaci integračních opatření na regionální a místní úrovni. Středočeský kraj je posledním krajem, ve kterém nebylo dosud takové centrum zřízeno, touto výzvou bude Centrum na podporu integrace cizinců vybudováno a provozováno i ve Středočeském kraji, který patří mezi kraje s vysokým počtem cizinců a který nebylo doposud možné pokrýt především z důvodu nedostatečných finančních zdrojů. Tímto krokem bude završen původně zamýšlený a dlouhodobě budovaný koncept vytvoření sítě krajských center zajišťujících obdobné integrační služby na regionální i lokální úrovni, který bude pokrývat území celé ČR.

 

Žádosti o podporu je možné předkládat do 23. května 2018 do 16:00 hod. Celková alokace výzvy je 30 000 000 Kč, podpora z AMIF 22 500 000 Kč.

 

Bližší podrobnosti o vyhlášené výzvě naleznete na tomto místě.

  

logo_cmyk

vytisknout  e-mailem