Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský soudní dvůr neodložil účinnost směrnice o zbraních

Evropský soudní dvůr 27. února 2018 usnesením nevyhověl návrhu České republiky na předběžné opatření, kterým se vláda ČR domáhala odkladu provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní. 

 

Soudní dvůr se nicméně zatím nezabýval samotnou žalobou na zrušení směrnice, pouze konstatoval, že odložení účinnosti nepovažuje za naléhavé. Zamítnutí návrhu na předběžné opatření nemá žádný vliv na budoucí rozhodnutí Evropského soudního dvora o žalobě samotné, které lze očekávat v první polovině příštího roku. Návrh na předběžné opatření Česká republika podala v srpnu 2017 spolu s žalobou na neplatnost výše uvedené směrnice.
 
Únorové usnesení Evropského soudního dvora nemá na legální držitele zbraní žádný vliv. Vláda už minulý měsíc schválila změnu zákona o střelných zbraních, která na evropskou směrnici reaguje a zohledňuje ji v minimálně nutné míře. Současně v rámci změny zákona využíváme maximálně výjimek, které zabraňují významným dopadům na občany.
 
 
Marika Vitnerová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem