Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výběrové řízení na pozici generálního ředitele České pošty

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje transparentní výběrové řízení na pozici generální ředitel státního podniku Česká pošta 

Ministerstvo vnitra České republiky
v roli zakladatele vyhlašuje podle § 3 odst. 1, § 12 odst. 2), resp. § 15 písm. b) zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici:

GENERÁLNÍ ŘEDITEL státního podniku Česká pošta

Popis pracovní činnosti:

 • Definování a řízení naplňování strategie státního podniku v souladu s vizí zakladatele
 • Řízení rozvoje podniku dle schválených strategických plánů a rozpočtů
 • Řízení a rozhodování ve věcech předmětu podnikání státního podniku
 • Optimalizace a zvyšování efektivnosti obchodních, provozních a podpůrných procesů
 • Vybudování profesionálního, výkonného a efektivního systémového managementu státního podniku
 • Efektivní rozvíjení profesionálních vztahů na úrovni zakladatele, zákazníků, zaměstnanců a partnerů
 • Řízení alokace zdrojů pro potřeby naplnění strategie státního podniku
 • Zajištění výkonu kontrolní činnosti podniku


Požadavky na kandidáty:

 • Státní občanství České republiky
 • Plná svéprávnost
 • Bezúhonnost
 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu technického, ekonomického nebo právního zaměření
 • Minimálně 3 roky praxe ve vrcholovém výkonném managementu státního podniku či společnosti s majoritním podílem státu nebo minimálně 5 let praxe ve statutárních orgánech / vrcholovém managementu v jiné obchodní korporaci
 • Zkušenosti v oblasti poskytování poštovních, telekomunikačních služeb nebo služeb obdobného charakteru
 • Prokazatelné zkušenosti s implementací transformačních změn a nových byznys modelů podniku/korporace 
 • Vynikající komunikační, prezentační a organizační schopnosti, strategické a analytické myšlení a zkušenosti s integrovaným systémem řízení podniku/korporace
 • Přístup k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Skutečnost, že uchazeč doposud není držitelem osvědčení přístupu k utajovaným informacím, není důvodem k vyřazení uchazeče z výběrového řízení.

 • Předpoklady podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým jsou stanoveny    některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
 • Znalost anglického jazyka na úrovni C1


Nabízíme:

 • Zodpovědnou, kreativní a zajímavou práci
 • Finanční ohodnocení a benefity odpovídající významnosti, obsahu a rozsahu obsazované pozice
 •  Vysokou míru samostatnosti v řízení státního podniku
 • Atraktivní pracovní prostředí
 • Možnost dalšího vzdělávání a profesního rozvoje
   

Podmínky výběrového řízení:

 • Výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené
 • Výběrového řízení na uvedenou pozici se může účastnit pouze osoba, která podá žádost o účast ve výběrovém řízení a doloží splnění výše uvedených požadavků

V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení je nutné doložit následující doklady:

 • Strukturovaný profesní životopis, včetně vlastnoručního podpisu
 • Motivační dopis
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců
 • Ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích („lustrační zákon“) – pouze kandidáti narození do 1. 12. 1971. Toto osvědčení lze dočasně nahradit čestným prohlášením s ověřenou fotokopií žádosti, kterou uchazeč požádal o vydání tohoto osvědčení
 • Ověřenou kopii osvědčení přístupu k utajovaným informacím stupně utajení Důvěrné v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., v případě, že kandidát je držitelem osvědčení
 • Strategický koncept na téma: Vize a směřování České pošty v rozsahu 15–20 normostran
 • Prezentaci ve formátu PowerPoint pro představení koncepce výběrové komisi v maximální délce 20 minut
 • Podepsané prohlášení uchazeče, kterým uchazeč dává souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro žádost do výběrového řízení na pozici GŘ státního podniku Česká pošta podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dávám souhlas k jejich zpracování a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za účelem tohoto výběrového řízení.“


Uzávěrka přihlášek je v pondělí 9. dubna 2018

Za řádně podanou přihlášku do výběrového řízení se považuje přihláška, která:

 • Byla doručena do termínu uzávěrky přihlášek na adresu

Ministerstvo vnitra České republiky, ul. Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7
Obálka, resp. datová zpráva obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh)
musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na pozici Generální ředitel České pošty, státní podnik“.

 • Předpokládaný termín vzniku pracovního poměru je 1. května 2018

Případné doplňující dotazy zasílejte na: protokolkm@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem