Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra se sešel s vedením Hasičského záchranného sboru ČR

Dnes, 16. ledna 2017 se sešel ministr vnitra Lubomír Metnar s vedením Hasičského záchranného sboru ČR a všemi řediteli HZS krajů. Bylo to první setkání Lubomíra Metnara ve funkci ministra vnitra s širokým vedením sboru. 

Hlavním tématem celého setkání byla dlouhodobá strategie rozvoje Hasičského záchranného sboru ČR. Pro ten je z důvodu zhoršujícího se bezpečnostního prostředí a zvyšování četnosti velkých mimořádných událostí klíčová zejména potřeba finanční a personální stabilizace. „Chci vás ujistit, že budu rozvoj hasičského sboru i nadále podporovat, a to včetně nových investic
do techniky i zázemí.  Zároveň se budu zasazovat o to, aby se nám podařilo sbor personálně stabilizovat,
“ řekl v úvodu ministr vnitra Lubomír Metnar.

S krajskými řediteli probíral pan ministr například plán dobudování počtu stanic HZS krajů. Těch je v tuto chvíli 241. V plánu je výstavba třech nových stanic v nových dislokacích a postupně by se měl jejich počet vzhledem k optimalizaci plošného pokrytí dostat na 250. Stanice je potřeba dobudovat hlavně v místech nových komerčních center nebo při nových úsecích dálnic. V letošním roce započne výstavba stanice Bítozeves (zde se bude jednat o společnou stanici s HZS podniku Nexen) a Milovice (v rámci programu IROP EU). Dále bude zahájena výstavba požárních stanic ve stávajících dislokacích v rovněž rámci dotačního programu IROP EU v Havlíčkově Brodě, Novém Jičíně, Přerově i Jaroměři a rekonstrukce ve Zlíně a Českých Budějovicích. V plánu je výstavba požární stanice v nové dislokaci v Doksech.

S novými stanicemi souvisí také doplnění stavu příslušníků. Těch je potřeba v příštích pěti letech nabrat ještě necelých 700. V tuto chvíli má HZS ČR 9 727 příslušníků, z nichž jsou 2/3 zařazeny ve směnném provozu ve výjezdu. Na tři nové stanice bude letos navýšen počet příslušníků o 66 míst.

Poslední roky je kladen velký důraz také na vzdělávání příslušníků, které prošlo mnoha změnami. Do budoucna se počítá s dobudováním kapacit pro systém vzdělávání, například v rámci dobudování střediska ve Zbirohu.

Ministr vnitra byl také seznámen se záměrem úpravy stávajícího složitého systému požární ochrany cestou nového zákona o požární ochraně.

V oblasti ochrany obyvatelstva byla vyzdvižena především nutnost modernizace celého systému, počínaje varováním a vyrozuměním obyvatelstva, přes mechanismy nouzového přežití až po systematické vzdělávání obyvatel již od útlého věku.

Ze strany vedení sboru byla prezentována také nutnost lepší obměny požární techniky a věcných prostředků tak, aby se dosáhlo stabilního cyklu, který by byl kratší, než je doba životnosti samotné techniky. V tuto chvíli je průměrné stáří hasičské cisterny více než 12 let a vnitřní dluh na technice je více než 3 500 milionů korun. Rovněž v oblasti péče o nemovitý majetek a zázemí jednotek HZS krajů je vytvořen velký vnitřní dluh, neboť disponibilní rozpočet investice stále nedosahuje úrovně roku 2010, tj. před vládními škrty.

Všechny diskutované změny a plány Hasičského záchranného sboru ČR jsou přímo závislé na stabilním a vyváženém rozpočtu. Jen tak bude sbor schopen neustálého zkvalitňování služeb veřejnosti a zajištění bezpečnosti obyvatel ČR.
Marika Vitnerová                                                                                                kpt. Nicole Zaoralová
pověřená řízením odboru tisku a public relations                                              tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra                                                                                              MV-generální ředitelství HZS ČR

Odkazy do noveho okna

f_02.jpg

f_02.jpg 

Detailní náhled

f_01.jpg

f_01.jpg 

Detailní náhled

f_03.jpg

f_03.jpg 

Detailní náhled

f_04.jpg

f_04.jpg 

Detailní náhled

f_05.jpg

f_05.jpg 

Detailní náhled

f_06.jpg

f_06.jpg 

Detailní náhled

f_07.jpg

f_07.jpg 

Detailní náhled

f_08.jpg

f_08.jpg 

Detailní náhled

f_09.jpg

f_09.jpg 

Detailní náhled

f_10.jpg

f_10.jpg 

Detailní náhled

f_11.jpg

f_11.jpg 

Detailní náhled

f_12.jpg

f_12.jpg 

Detailní náhled

f_13.jpg

f_13.jpg 

Detailní náhled

f_14.jpg

f_14.jpg 

Detailní náhled

f_15.jpg

f_15.jpg 

Detailní náhled

f_16.jpg

f_16.jpg 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem