Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra uzavřelo smlouvu na softwarové produkty. Úřady ušetří až 630 mil. Kč

Ministerstvo vnitra uzavřelo rámcovou smlouvu na dodávku softwarových produktů od firmy CISCO. Úřady tak ušetří za čtyři roky trvání této smlouvy až 630 milionů korun. 

Resort vnitra v rámci centralizovaného zadávání nákupu softwarových produktů už sjednal smlouvy se společnostmi Microsoft, VMware a IBM. Slevy pro stovky zapojených úřadů dosahují průměrně 30 %. Centrálním nákupem ICT služeb a produktů pro velkou část státní správy na základě rámcových smluv vzešlých z transparentních soutěží či elektronických aukcí už vnitro dosáhlo více než 1,8 mld. Kč úspor, do dvou let by úspory měly přesáhnout 2,5 miliardy korun.

U produktů od společnosti Cisco Systems je předpokládaná úspora přes 35 %. Z předpokládaného objemu nákupů ve výši 1,8 mld. Kč se tedy ve čtyřletém období uspoří téměř 630 milionů korun.

Cílem centrálního nákupu státu je omezit plýtvání veřejnými prostředky a při nakládání s nimi posílit uplatňování principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti. „Mezi hlavní efekty, které s sebou centralizované zadávání přináší, patří především dosažení výrazných množstevních slev, snížení administrativní zátěže jednotlivých orgánů státní správy spojené se zadáváním veřejných zakázek a zefektivnění nákupních procesů,“vysvětluje Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro informační technologie a projektové řízení, a dodává:„Centrální nákupy tak pomou zrychlit a zjednodušit zadávání veřejných zakázek a jednoznačně přispějí k větší transparentnosti prováděných nákupů.“

Systém centralizovaného zadávání úspěšně využívá mnoho úřadů. Například k rámcové dohodě na dodávku produktů od společnosti CISCO přistoupilo 92 subjektů veřejné správy, mezi jinými hasiči, policie, ministerstva, ale třeba i Moravský zemský archiv v Brně či Rehabilitační ústav Hrabyně. Dodávky zajistí pět autorizovaných partnerů společnosti CISCO, kteří nabídli nejvýhodnější podmínky. Ministerstvo vnitra tak pokračuje v trendu centralizovaného zadávání, které je zvykem i v celé Evropě.

Softwarová řešení CISCO pokrývají širokou oblast IT potřeb od automatizovaného řízení sítě přes kybernetickou bezpečnost až po nástroje usnadňující vzdálenou komunikaci a spolupráci týmů.

Marika Vitnerová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem