Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Česko v otevřených datech stíhá špičku Evropy

Evropská komise v minulém týdnu zveřejnila nové hodnocení za oblast otevřených dat a informací veřejného sektoru, ve kterém se Česká republika posunula do společnosti zemí, jako je Estonsko, Švédsko nebo Dánsko. Jde o výsledek aktivit Ministerstva vnitra, které si v posledních letech zpřístupňování dat veřejné správy vzalo za jednu z priorit v oblasti eGovernmentu. 

Každoroční hodnotící studie Evropské unie „Open Data Maturity Report in Europe“ hodnotí „vyspělost“ národních strategií v oblasti otevřených dat a „připravenost a kvalitu národních portálů otevřených dat“. V loňském roce byla Česká republika ve skupině zemí, které zajistily základní národní strategie v oblasti otevřených dat a spustily národní katalogy otevřených dat (tzv. followers). V letošním roce se Česko dostalo do druhé nejlepší skupiny (tzv. fast-trackers), ve které se nachází v oblasti otevřených dat nejdynamičtěji rozvíjející se země .

„Jsme rádi, že Evropská unie ocenila naše aktivity v oblasti otevřených dat, která jsme si v posledních letech vzali jako jednu z priorit. Otevřená data a povinnost jejich publikace v Národním katalogu otevřených dat se nám podařilo ukotvit v českém právním řádu jako součást zákona o svobodném přístupu k informacím, což ocenila i tuzemská odborná veřejnost první cenou v rámci ankety Zákon roku 2016. Pro lepší a snadnější publikaci otevřených dat veřejnou správou organizujeme desítky školení, workshopů a konzultací, rozvíjíme standardy a manuály pro publikaci a katalogizaci. To se v poslední době odrazilo ve výrazném zvýšení počtu datových sad v Národním katalogu otevřených dat,“ komentoval výsledky hodnocení náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal.

„Mezi členskými státy EU se strhl velký závod o první příčky, což dokládají letošní výsledky,“ říká národní koordinátor otevřených dat Michal Kubáň.  „Česko se v oblasti koordinace otevírání dat veřejné správy výrazně posunulo, ale efektivní národní strategie otevřených dat, která by nasměřovala publikaci a využívání dat veřejné správy v kontextu rozvoje digitální ekonomiky, v Česku stále chybí,” dodává Kubáň. 

I v rámci evropského hodnocení digitalizace veřejných služeb DESI za rok 2017 zaznamenala oblast otevřených dat největší absolutní nárůst. V oblasti národních strategií otevřených dat se Česká republika posunula nejvíce ze všech členských zemí, z 33,3 % v roce 2015 na 87,9 % v roce 2016 a na 96,3 % v roce 2017.

Co jsou otevřená data?

Každý úřad při své činnosti sbírá, zpracovává a generuje celou řadu informací a dat, dnes již téměř výlučně v elektronické podobě. Tato data se mohou velice snadno stát cennou surovinou digitální ekonomiky a v kombinaci s lidskou schopností přicházet s novými nápady, čímž může vzniknout řada nových užitečných služeb. Zároveň však dochází k několikanásobnému zhodnocení veřejných prostředků vynaložených v souvislosti s pořízením těchto dat a služba veřejnosti tak dostává z tohoto pohledu úplně jiný rozměr.
 

Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

Více informací na www.opendata.gov.cz  

vytisknout  e-mailem