Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo zatím eviduje celkem 18 kandidátních listin pro volbu prezidenta

Ministerstvo zaevidovalo do 7. listopadu 2017 do 16,00 hod. celkem 18 kandidátních listin podaných zmocněncem kandidáta osobně nebo doručených poštou. Nelze vyloučit, že některý kandidát doručil kandidátní listinu přímo do podatelny Ministerstva vnitra před uplynutím 16:00 hod. Tato informace bude známa nejdříve zítra v ranních hodinách. O registraci kandidátních listin ministerstvo rozhodne 24. listopadu 2017. První kolo volby prezidenta republiky se uskuteční 12. a 13. ledna 2018. 

Ministerstvo zatím zaevidovalo celkem 18 kandidátních listin. Ve 4 případech se jedná o kandidáty, jejichž kandidaturu navrhuje skupina poslanců, ve 3 případech o kandidáta, který je navrhován skupinou senátorů. 5 kandidátů je podpořeno peticí občanů. V 6 případech jde o kandidáty, kteří svoji kandidaturu nedoložili ani podporou zákonodárců ani peticí.

Ministerstvo vnitra zveřejnění jména osob, které podaly kandidaturu, až 24. listopadu poté, co rozhodne o registraci, nebo případném odmítnutí jednotlivých osob jako kandidátů pro volbu prezidenta republiky.

Řízení o registrování kandidátů pro volbu prezidenta republiky je správním řízením, které je ze své podstaty neveřejné. Ministerstvo vnitra nemůže neveřejné informace, včetně osobních údajů potenciálních kandidátů, které jsou podkladem pro vedení správního řízení o registraci, zveřejňovat. Ministerstvo nebrání jednotlivým osobám, aby informace o podání kandidatury na prezidenta poskytly do veřejného prostoru samy o své vůli. Ministerstvo nicméně vystupuje ve správním řízení jako správní úřad a bude se držet striktně zákona.

V průběhu ověřování kandidátních listin budou na úřední desce zveřejněna pouze jména těch kandidátů, kteří budou mít formální nedostatky v podaných přihláškách, nikoliv v podaných peticích.

Stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů nejsou právně závazná. Pouze Ministerstvo vnitra je odpovědné za vedení správního řízení o registraci kandidátů a za dodržování zákonného postupu. Při registraci kandidátů bude Ministerstvo vnitra postupovat striktně podle zákona.

Ministerstvo instruuje orgány na úseku voleb konzistentně, že zveřejňování jmen o podaných kandidátkách je možné pouze se souhlasem kandidáta nebo tak o vlastní vůli může učinit kandidát sám.

Petr Mlsna
náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a veřejné správy

vytisknout  e-mailem