Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ověřování podpisů na peticích u prezidentských kandidátů probíhá striktně podle zákona

V reakci na dnešní článek na Aktuálně.cz „Prezidentští kandidáti 50 tisíc podpisů nepotřebují, stačí trocha štěstí. Kvůli nedokonalé kontrole“ si dovolujeme uvést následující fakta: 

Je potřeba zdůraznit, že Ministerstvo vnitra při kontrole petic na podporu nezávislých kandidátů na prezidenta postupuje striktně podle zákona.

V první řadě ověřujeme celkový počet petentů na petici. Je-li na petici alespoň 50 000 validních podpisů, následuje kontrola náhodně vybraného vzorku s 8 500 podpisy. Ten je určen na základě matematického klíče, který Ministerstvo vnitra vylosuje 7. listopadu za účasti notáře.

Při ověřování Ministerstvo vnitra zjišťuje, zda osoba uvedená na petici skutečně existuje. Dále pak zda petent dosáhl věku 18 let nejpozději druhý den prvního kola volby prezidenta, zda nezemřel před datem, kdy kandidát zahájil sběr podpisů na petici a zda tutéž petici nepodepsal více než jednou.

Zjistí-li Ministerstvo vnitra nesprávné údaje u méně než 3 % podepsaných občanů, nezapočítá Ministerstvo vnitra tyto občany do celkového počtu občanů podepsaných na petici.

Je-li takto zjištěna chybovost 3% a větší, přikročí se k výběru druhého kontrolního vzorku stejného rozsahu. tj. 8 500 petentů, a i u druhého vzorku se provede kontrola stejným způsobem.

Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u méně než 3 % občanů podepsaných na petici, nezapočítá Ministerstvo vnitra občany, u nichž zjistilo nesprávné údaje, z obou kontrolních vzorků do celkového počtu občanů podepsaných na petici.

Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích.

Příklad: chybovost v 1. kontrolním vzorku je 5% a chybovost ve 2. kontrolním vzorku je 7%. Znamená to, že průměrná chybovost je 6% (5 + 7 = 12 a 12/2 = 6); od celkového počtu občanů podepsaných na petici se odečte 6% petentů. Podmínkou registrace je, aby po odečtu pořád zůstalo alespoň 50 000 petentů.


Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem