Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

V Benešově se uskutečnil celostátní seminář zástupců územní veřejné správy

V Kongresovém sále vzdělávacího střediska Institutu pro veřejnou správu Praha v Benešově se 10. října 2017 uskutečnil jednodenní seminář Ministerstva vnitra pro zástupce územních samosprávných celků ke vzdělání zaměstnanců v územní veřejné správě se zaměřením na zvláštní odbornou způsobilost a uznávání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávních celků (ÚSC). 

Seminář zahájil úvodním slovem ředitel odboru bezpečnostního vý­zkumu a vzdělávání Ministerstva vni­tra Petr Novák. Na akci dále vystoupili zástupci Ministerstva vnitra odboru legislativy a koordinace předpisů, od­boru bezpečnostního výzkumu a vzdě­lávání, odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy a zástupce Institutu pro veřejnou správu Praha.

Účastníci semináře se mohli obe­známit nejenom se stanoviskem od­boru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra k pojmům úředník a správní činnosti, ale i s aktuálními otázkami týkajícími se právní úpra­vy vzdělávání úředníků ÚSC, včetně možných legislativních změn a nove­lou vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC, s účinností k 1. 7. 2017.

Seminář také přinesl mnoho prak­tických a užitečných informací, no­vinek a příkladů z praxe ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti. Kromě toho se seminář věnoval i otázkám nej­častějších nedostatků ze strany úřed­níků a ÚSC, resp. čeho se vyvarovat při podávání žádosti o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání.

Vzhledem k účasti i starostů a vo­lených orgánů ÚSC byla součástí pro­gramu také prezentace k vzděláva­címu programu s názvem Zastupitel v kurzu, jehož hlavním cílem je zvý­šit odbornost a specializaci zastupi­telů obcí a měst v oblasti finančního řízení.

V závěru byla prezentována opět tématika odborné způsobilosti, ten­tokrát se zaměřením na úřední osoby oprávněné k provádění úkonů správ­ního orgánu v řízení o přestupcích dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnos­ti za přestupky a řízení o nich.

V průběhu celodenní akce měli účastníci možnost diskutovat své osobní zkušenosti a pokládat dotazy přítomným odborníkům.

 

Odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, 13. října 2017

 

vytisknout  e-mailem