Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhlášení vítězů soutěže Úřad roku "Půl na půl" 2017 - respekt k rovným příležitostem

Dne 3. října 2017 proběhla v usedlosti Spiritka - školicím středisku Ministerstva vnitra konference Rovné příležitosti, slaďování pracovního a rodinného života, jejíž součástí bylo vyhlášení vítězů 11. ročníku soutěže Úřad roku "Půl na půl". 

Předmět soutěže

Ministerstvo vnitra realizovalo soutěž prostřednictvím dotazníků, ve kterých se zaměřilo na otázky představ a cílů v oblasti problematiky rovných příležitostí žen a mužů, na jejich ukotvení v oficiálních dokumentech. Hlavní důraz byl kladen na úspěchy v roce 2016, sloužící pro inspiraci ostatním. Rovněž bylo sledováno jakým způsobem vedení obcí a měst vychází vstříc svým zaměstnankyním a zaměstnancům a jaké vyvíjí aktivity z hlediska vstřícnosti ke klientům a návštěvníkům úřadu.

V letošním roce bylo dotazníkové šetření koncipováno především s ohledem na příklady dobré praxe. Soutěže se mohl zúčastnit jakýkoliv úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Výběrová komise, složená ze zástupkyň a zástupců Ministerstva vnitra, partnerů - Gender Consulting, Fóra 50 %, dále Department of Gender Equality MŠMT ČR, Sociologického Ústavu AV ČR a krajů, dotazníky přihlášených obcí a krajů vyhodnotila na základě stanovených kritérií a udělila ocenění Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem ve třech kategoriích - 1) obce I. typu, 2) obce II. a III. typu a 3) kraje. V každé kategorii byly vyhlášeny tři nejlepší obce/kraje.

Způsob vyhlášení soutěže a rozeslání byl uskutečněn formou sdílení informací prostřednictvím krajů a partnerských organizací, aby nedocházelo k nadměrné byrokratické zátěži obcí a úřadů, které na danou problematiku nereflektují a dotazníky vyplňují z povinnosti, nikoliv vlastního zájmu. Na závěr dotazníku byla položena nehodnocená otázka, jaké mají kraje a obce představy, jak by jim mohla státní správa pomoci v jejich aktivitách, co by chtěly vylepšit a co naopak omezit.

Do 11. ročníku se přihlásilo 32 soutěžících, což je sice menší počet vyplněných dotazníků, než bylo zasláno v předchozích letech, ale z výsledků vyplývá, že se účastnili hlavně ti, kteří se daným tématem zabývají, mají výsledky a mohou být dobrým vzorem pro další obce, města a kraje.

Vítězové obdrželi ocenění z rukou JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D. - náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřeného řízením sekce veřejné správy. Spolu s ním předávali ocenění také RNDr. Josef Postránecký - náměstek ministra vnitra pro státní službu, Mgr. Jiří Kaucký - státní tajemník v Ministerstvu vnitra, Mgr. David Beňák, DiS. - náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc. - ředitelka rodinné politiky a problematiky stárnutí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Dagmar Novosadová - členka Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka Kunína, Mgr. Kateřina Kaňoková z Gender Consulting a  Mgr.Veronika  Šprincová z Fóra 50 %.

S prezentací k projektu "Služba šitá na míru", který je mimo jiné zaměřen na problematiku slaďování osobního a rodinného života s výkonem služby a práci resortních koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů vystoupila v odpoledním blobu konference Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. z  Kanceláře veřejného ochránce práv.

Výstupem soutěže bude elektronická publikace "Úřad Půl na půl" - příklady dobré praxe, která bude k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra a ve které představíme nejen tři vítězné úřady z každé kategorie, ale i další, které se mají čím pochlubit.

Výsledky

Partnery soutěže byly organizace Fórum 50 %, Alternativa 50+ a Gender Consulting. Asociace krajů ČR aktivně pomáhala při distribuci dotazníků. Partnerem konference byl Svaz měst a obcí ČR.

Prezentace vítězných úřadů:

Kraje
1. Kraj Vysočina (pptx, 283 kB)
2. Jihomoravský kraj (ppt, 6 MB)
3. Olomoucký kraj (ppt, 4 MB)

Obce II. a III. typu
1, Most (ppt, 9 MB)
2. Praha 22 (pptx, 15 MB)
3. Praha 18 (pptx, 25 MB)

Obce I. typu
1. Kamýk nad Vltavou (ppt, 5 MB)
2. Nový Kostel (pps, 39 MB)
3. Heřmánkovice (pptx, 9 MB)

Odkazy do noveho okna

1_Konference Rovné příležitosti, slaďování pracovního a rodinného života.JPG

1_Konference Rovné příležitosti, slaďová... 

Detailní náhled

2_JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.JPG

2_JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.JPG 

Detailní náhled

3_RNDr. Josef Postránecký.JPG

3_RNDr. Josef Postránecký.JPG 

Detailní náhled

4_Mgr. Jiří Kaucký.JPG

4_Mgr. Jiří Kaucký.JPG 

Detailní náhled

5_Mgr. David Beňák, DiS.JPG

5_Mgr. David Beňák, DiS.JPG 

Detailní náhled

6_Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc..JPG

6_Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc..JPG 

Detailní náhled

7_Dagmar Novosadová.JPG

7_Dagmar Novosadová.JPG 

Detailní náhled

8_Konference Rovné příležitosti, slaďování pracovního a rodinného života.JPG

8_Konference Rovné příležitosti, slaďová... 

Detailní náhled

9_Konference Rovné příležitosti, slaďování pracovního a rodinného života.JPG

9_Konference Rovné příležitosti, slaďová... 

Detailní náhled

10_Kraj Vysočina - 1. místo v kategorii krajů.JPG

10_Kraj Vysočina - 1. místo v kategorii ... 

Detailní náhled

11_Kraj Vysočina - Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c..jpg

11_Kraj Vysočina - Mgr. Ing. Zdeněk Kadl... 

Detailní náhled

12_Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. a Ing. Ivana Hanáková Kosourová.JPG

12_Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. a ... 

Detailní náhled

13_Jihomoravský kraj -2. místo v kategorii krajů.JPG

13_Jihomoravský kraj -2. místo v kategor... 

Detailní náhled

14_Jihomoravský kraj - 2. místo v kategorii krajů.JPG

14_Jihomoravský kraj - 2. místo v katego... 

Detailní náhled

15_ Jihomoravský kraj - Mgr. Gabriela Mátéová.JPG

15_ Jihomoravský kraj - Mgr. Gabriela Má... 

Detailní náhled

16_Olomoucký kraj 3. místo v kategorii krajů.JPG

16_Olomoucký kraj 3. místo v kategorii k... 

Detailní náhled

17_Olomoucký kraj 3. místo v kategorii krajů j.JPG

17_Olomoucký kraj 3. místo v kategorii k... 

Detailní náhled

18-Olomoucký kraj -.JPG

18-Olomoucký kraj -.JPG 

Detailní náhled

20_Statutární město Most - 1. místo v kategorii obce II. a III. typu - Ing. Markéta Stará.JPG

20_Statutární město Most - 1. místo v ka... 

Detailní náhled

21_MČ Praha 22- 2. místo v kategorii obce II. a III. typu - Mgr. Zdeňka Žaludová.JPG

21_MČ Praha 22- 2. místo v kategorii obc... 

Detailní náhled

22_MČ Praha 18 - 3. místo v kategorii obce II. a III. typu - Ing. Vladislav Gerhard.JPG

22_MČ Praha 18 - 3. místo v kategorii ob... 

Detailní náhled

23_ Kamýk nad Vltavou - 1. místo v kategorii obce I. typu - - Petr Halada.JPG

23_ Kamýk nad Vltavou - 1. místo v kateg... 

Detailní náhled

23_Nový Kostel  - 2. místo v kategorii obce I. typu - Jana Tutokiová.JPG

23_Nový Kostel - 2. místo v kategorii o... 

Detailní náhled

24_Heřmánkovice  - 3. místo v kategorii obce I. typu - Jana Králová.JPG

24_Heřmánkovice - 3. místo v kategorii ... 

Detailní náhled

25_ Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D..JPG

25_ Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem